Radar · Inrikes

Trend bruten – fler dör av droger

Opioider låg bakom 86 procent av dödsfallen och oxikodon var den vanligaste opioiden, enligt rapporten.

Under flera år minskade de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige. Nu bryts den trenden, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

2022 dog 519 svenskar till följd av narkotikaförgiftning, 69 fler än 2021. Det är den första ökningen på fyra år.

Av de som dog var 374 män och 145 kvinnor.

”Att antalet dödsfall ökade efter flera års minskning är bekymmersamt. Vi vet inte om det är en tillfällig ökning och inte vad den kan bero på, och det är viktigt att följa utvecklingen och ta reda på mer”, säger utredaren Mimmi Eriksson Tinghög i ett pressmeddelande.

Oavsiktliga överdoser var den vanligaste dödsorsaken.

Ett ökat antal fall som kan kopplas till självmord eller där förgiftningen skett av oklar orsak var dock det som låg bakom ökningen, som i stort sett endast syntes bland män.

I 86 procent av dödsfallen var opioider involverade. Oxikodon var den vanligast förekommande opioiden.

De nordiska länderna har höga narkotikarelaterade dödstal jämfört med andra europeiska länder. Enligt Folkhälsomyndigheten bör man dock undvika jämförelser, då statistiken delvis beror på hur många obduktioner och toxikologiska analyser som genomförs, vad som analyseras och hur dödsfallet kodas. Rutinerna för detta skiljer sig åt.