Radar · Inrikes

Målet: 20 procent färre döda i överdos på 5 år

Den särskilde utredaren Thomas Lindén lämnar över narkotikautredningens betänkande till socialminister Jakob Forssmed.

Narkotikadödligheten ska minska med 20 procent på fem år, föreslår regeringens utredare. Han uppmanar även regeringen att se över narkotikastrafflagen för att kunna införa brukarrum och så kallad drug-checking.

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, har på regeringens uppdrag utrett den svenska narkotikapolitiken.

Omkring 800-900 personer avlider varje år av överdoser relaterade till narkotika- och läkemedelsmissbruk.

Att så många dör är inte acceptabelt, enligt Lindén.

Han föreslår ett nytt mål där narkotikadödligheten ska minska med 20 procent på fem år.

– Det förutsätter att alla aktörer gör det de kan för att rädda liv och hälsa. Tillsammans kan vi bättre, säger Lindén.

Naloxon för fler

Han lämnar totalt 64 förslag till regeringen om hur insatserna kan vässas. Några innebär lagändringar, men de flesta är uppdrag till myndigheter som regeringen skulle kunna besluta om ganska snart, enligt Lindén.

Ett skarpt lagförslag är att nässprayen naloxon, som fungerar som motgift vid opioidöverdoser, inte längre ska behöva skrivas ut av läkare.

– Med det ges även andra utanför sjukvården möjlighet att kunna dela ut naloxon, exempelvis personal på härbärgen och polis, säger Lindén.

Andra förslag är fler Maria-mottagningar, en nationell stödlinje för att lättare hitta in i vårdsystemet och sprutbytesprogram i alla regioner.

Föreslår ny översyn

Utredaren har inte fått lämna några förslag som innebär straffrättsliga förändringar.

Därmed har man inte heller kunnat föreslå vissa åtgärder som används i andra länder – som brukarrum, där missbrukare kan ta sina droger under överinseende av vårdpersonal, och drug-checking, som är en möjlighet att få testa att narkotika man köpt inte innehåller annat än man tror.

En högre ambitionsnivå förutsätter att narkotikastrafflagen ses över, säger Lindén.

– För personer med skadligt bruk eller beroende medför den i dag en barriär som försvårar både konkreta insatser och genom att bibehålla stigma och utanförskap.

Forssmed: Inga planer

Men enligt socialminister Jakob Forssmed (KD) har regeringen inte några planer på en sådan översyn.

– Vi har i grunden en restriktiv syn på narkotika och det har också många fördelar att ha en restriktiv lagstiftning. Det innebär till exempel att man kan ge insatser tidigare till unga människor som brukar narkotika eftersom det är olagligt.

Lagförslaget om naloxon vill han däremot ta vidare ”skyndsamt”.

TT: Hur snabbt kan det gå?

– Lagstiftning tar lite tid, men det är väldigt angeläget och brådskande, säger Forssmed.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV