Radar · Mänskliga rättigheter

Efter kravet på ”etnisk lista”: DO vill utöva tillsyn direkt mot polisen

Rektorn på Stockholms estetiska gymnasium vägrade att mejla en lista på elever med mongolisk bakgrund.

Att polisen begär att rektorer ska sammanställa och lämna ut listor på elever med mongoliskt ursprung innebär en risk för diskriminering, enligt DO Lars Arrhenius:
– Det är mycket positivt att den aktuella rektorn har agerat och att frågan nu har anmälts.

Har någon skola lämnat listor på uppmaning av polisen kan de ha brutit mot diskrimineringslagen, menar Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, DO. I ett pressmeddelande skriver han att om det framkommer kan DO inleda tillsyn mot den som är ansvarig för skolan, eftersom DO inte har tillsyn över polisens verksamhetsutövning.

– Att DO inte kan utöva tillsyn direkt mot polisen i den här typen av situationer är en stor brist i skyddet mot diskriminering och något som jag har påtalat för regeringen vid ett flertal tillfällen och som har föreslagits i en utredning. Jag hoppas att regeringen snarast agerar och vidtar de åtgärder som krävs för att korrigera den här bristen, säger Lars Arrhenius.

I skrivelsen Enskildas skydd mot diskriminering vid kontakt med offentligt anställda från 2014 står att begränsningarna i lagstiftningen gör DO:s möjligheter att utöva tillsyn över polisen begränsad.

DO Lars Arrhenius vill kunna utöva direkt tillsyn mot polisen
DO Lars Arrhenius vill kunna utöva direkt tillsyn mot polisen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

”Oetiskt och i strid med GDPR”

Upprinnelsen är Dagens nyheters avslöjande att polisen uppmanat Annika Hedås Falk, rektor på Stockholms estetiska gymnasium, att mejla över en lista med namn, personnummer och adresser på skolans elever med mongolisk bakgrund. Myndigheten motiverade begäran med att uppgifterna behövdes till en brottsutredning.

– Normalt sett brukar poliser som utreder ett misstänkt brott komma förbi, legitimera sig, och titta i skolkataloger. Det har aldrig varit några problem. Men i det här fallet ville polisen få mig som rektor att definiera minderåriga elever utifrån etnicitet, och dessutom skicka över känsliga personuppgifter digitalt. Det är både oetiskt och i strid med GDPR, säger hon till tidningen.

Annika Hedås Falk har anmält polisens krav och hantering till Justitieombudsmannen, JO.

– Jag vill veta hur JO ser på saken: Är jag skyldig att upprätta listor på elever baserat på etnicitet när polisen efterfrågar det? Kan polisen begära att jag ska mejla över namn och kontaktuppgifter för människor som lever med skyddad identitet eller är papperslösa?

L: Undanta skola och sjukvård

Björn Fritzell, gruppchef för lokalpolisområde Farsta, skriver i en kommentar till tidningen att polisen haft en dialog med rektorn och ”åsikterna går delvis isär kring hur denna dialog har förts och vad som har sagts och inte”.

Skolminister Lotta Edholm (L) uppger till Dagens nyheter att ”som det beskrivs har rektorn agerat med elevernas bästa för ögonen”.

På frågan hur ministern tänker kring Annika Hedås Falks oro för utredningen av informationsplikten, även kallad angiverilag, och vilka konsekvenser den kan få för personal i skolan, svarade hon:

”Utredaren har fått tydliga direktiv om att alla förslag som läggs ska vara i enlighet med internationella regler och konventioner. Däribland europakonventionen och barnkonventionen, där alla barns rätt till utbildning slås fast. Vi liberaler ser därför framför oss att undantag kommer att göras för anställda i bland annat skola och sjukvård”.

Läs mer:

Polisen begärde lista på mongoliska elever

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV