Radar · Arbetskritik

Studie: Ohövligt beteende ökar risken för mobbning på jobbet

Det finns ett tydligt samband mellan ohövligt beteende och arbetsplatsmobbning, enligt en ny svensk studie.

Den som blir behandlad nedsättande eller respektlöst på jobbet löper större risk att senare bli utsatt för arbetsplatsmobbning, enligt en ny forskningsstudie.
– Resultaten visar hur viktigt det är att agera direkt när man ser respektlöst beteende på arbetsplatser, säger Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitetet och doktor i psykologi med fokus på arbets- och organisationspsykologi.

Genom att skicka ut enkätfrågor till 5000 slumpmässigt utvalda medlemmar i fackförbundet Sveriges ingenjörer vid tre olika tillfällen under en period om ett år, undersökte forskare vid Malmö- och Lunds universitet om det fanns något samband mellan ohövligt beteende och mobbning på arbetsplatsen. Totalt svarade 1005 personer på frågorna.

– Vi tittade specifikt på dem som vi kunde se svarat på minst två av enkäterna, och på så vis kunde vi följa utvecklingen över dessa tolv månader, säger Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet och doktor i psykologi med fokus på arbets- och organisationspsykologi, i ett pressmeddelande.

Resultatet visar att den som blir utsatt för ohövligt beteende på sin arbetsplats, vilket kan handla om nedsättande, sarkastiska eller respektlösa kommentarer eller att exempelvis bli utfryst genom att inte bli inbjuden till olika sammanhang, också löper större risk att bli mobbad övertid.

– Det stora bidraget med vår studie är att vi kan se att det över tid finns ett tydligt samband mellan ohövlighet och mobbning. Risken är klart förhöjd över hela tidspannet i studien, säger Kristoffer Holm, som tillägger att att ohövligt beteende, förutom mobbning, också kan resultera i ett sämre välbefinnande för den utsatta.

Men det är inte bara för den som blir utsatt som det finns ett samband mellan de två beteendeformerna. Studien talar också för att den som bevittnar ohövligt beteende i viss mån löper större risk att senare även bevittna mobbning på sin arbetsplats.

Det är viktigt att agera innan skadan är skedd, understryker Kristoffer Holm.

– Tidiga insatser är nödvändiga. Ohövliga beteenden kan lätt normaliseras och spridas på en arbetsplats tills någon hamnar i ett underläge, säger han.

Studien genomfördes i samarbete med Sveriges Ingenjörer.

Läs även: 

Större risk att själv bli mobbad – om du inte ingriper mot mobbaren