Radar · Miljö

Genombrottet med nettoenergivinst i kärnfusion upprepat

För andra gången, sedan det första genombrottet i december, har amerikanska forskare uppnått en nettoenergivinst genom kärnfusion, rapporterar The Guardian.

Bedriften begicks i en för ändamålet upprättad anläggning i Kalifornien där man åstadkom reaktionen genom att använda laser för att smälta samman två atomer.

Det anmärkningsvärda, och det som är målet för fusionsforskningen, ligger alltså i att fusionsreaktorn producerade mer energi än vad som behövdes för att driva den.

Enligt forskarna är det fortfarande mycket långt kvar innan denna energiform, som anses som mycket hållbar ur ett klimatperspektiv, kan komma ifråga för att användas i regelrätta kraftverk. Entusiasmen är emellertid stor inför den senaste tidens genombrott på fronten.

Läs mer: 

Hon deltog i det historiska fusionsexperimentet: ”Nu kan det börja dra iväg”

Energirekord i reaktor milstolpe för fusionskraft