Nyheter

Energirekord i reaktor ”milstolpe” för fusionskraft

Iter-reaktorn i Frankrike ska utvinna fusionskraft i framtiden.

Ett nytt rekord har slagits i fusionsforskningsanläggningen JET i brittiska Oxfordshire. Det är fortfarande långt kvar till dess att fusion kan bli aktuell som energikälla, men att man lyckats öka mängden genererad energi visar att vi är på rätt väg, menar forskarna.

I tider av klimat- och energikris kunde nyheten inte kommit lägligare – fusionsreaktorn vid JET, en sameuropeisk forskningsanläggning, har lyckats frigöra mer än dubbelt så mycket energi än vad som skedde vid den senaste toppnoteringen 1997 då 21,7 megajoule utvanns.

Den här gången fick man ut 59 megajoule från JET-reaktorn under en fusionsprocess som varade i fem sekunder. Men det är en utveckling som ännu är i sin linda och det går fortfarande åt mer energi än vad som kommer ut. Forskare beskriver ändå experimentet som ett genombrott och förhoppningen är att fusion ska kunna utgöra en koldioxidsnål energikälla i framtiden.

– De här banbrytande resultaten tar oss ett stort steg närmare övervinnandet av en av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna. Det är uppenbart att vi måste göra betydande förändringar för att hantera effekterna av klimatförändringarna, och fusion har så mycket potential, säger professor Ian Chapman, verkställande direktör för UK Atomic Energy Authority till The Guardian.

Energiproduktionen från rekordfusionen skulle inte räcka till mer än att koka 60 kannor tevatten, skriver BBC. Men enligt forskarna visar resultatet att anläggningens konstruktion är den rätta att gå vidare med i den ännu större fusionsanläggningen Iter som byggs i Frankrike och som är tänkt att tas i drift 2035.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV