Radar · Politik

Inte mycket blir bättre för äldre enligt undersökning

Enligt en ny enkät besväras något färre äldre av ensamhet.

Lättare att få träffa sjuksköterskor för personer på särskilt boende för äldre, säbo, och något färre besväras av ensamhet jämfört med 2022, är två resultat från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. ”Men jämfört med för tio år sedan har det blivit sämre med det mesta”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Den 5 oktober presenterade Socialstyrelsen enkätundersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Målgruppen är personer 65 år och äldre som bor på säbo eller i eget boende med hemtjänst.

Trots att ofrivillig ensamhet har minskat jämfört med i fjol uppger fortfarande en av fem (19 procent på säbo) och en av tio (12 procent av dem som har hemtjänst) att de ofta besväras av ensamhet.

Ensamhet som är ofrivillig kan leda till psykisk ohälsa. Att upptäcka ofrivillig ensamhet är centralt, och i ett pressmeddelande skriver de på Socialstyrelsen om att de har tagit fram en vägledning för att förebygga ensamhet.

– De flesta kommuner har under det senaste året sökt de statsbidrag som Socialstyrelsen fördelar för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre och förhoppningen är ju att det ska kunna bidra till att färre äldre känner sig ensamma, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen.

Något som lyfts fram som en positiv utveckling är ökad tillgång till sjuksköterskor på säbo, där ett statsbidrag kan ha haft betydelse för ökningen.

Läs mer:

”Svårare upptäcka socialt isolerade i Stockholm”

Ministern tar upp kampen mot ensamhet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV