Radar · Inrikes

Ministern tar upp kampen mot ensamhet

Socialminister Jakob Forssmed (KD) vill ta ett krafttag mot ofrivillig ensamhet.

Regeringen vill ta krafttag för att bryta den ofrivilliga ensamheten.
– Vi behöver betrakta det här som ett samhällsproblem, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att kartlägga hur det ser ut med ofrivillig ensamhet, något som var fjärde person över 16 år i Sverige besväras av, enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten presenterade i december. Ett problem med omfattande negativa konsekvenser, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

– Det leder inte bara till ökad psykisk ohälsa utan också till ökad fysisk ohälsa. Det är en slående bild att kroppens blodkärl rent fysiskt drar ihop sig, det blir en slags kronisk stress som leder till mer hjärt- och kärlsjukdomar. Det sargar och sårar samhällskroppen på ett tydligt sätt.

Nationell strategi

Syftet med kartläggningen är att ta fram en nationell strategi för hur man ska hantera ofrivillig ensamhet. Andra myndigheter och civilsamhället ska involveras i arbetet, säger Forssmed, men också näringslivet.

– Vad kan bostadsbolag göra för att skapa mer av gemenskap och värme i kvarteren? Vad kan handeln göra för att också skapa mer av värme och de här små interaktionerna i vardagen som också spelar roll.

Ofrivillig ensamhet är vanligast bland de äldsta, 85 år och äldre, och det är en grupp som är prioriterad, säger Jakob Forssmed.

– Vi vill kunna bedriva mer uppsökande verksamhet mot äldre personer som vi vet blivit mer ensamma under pandemin, för att ge dem en hjälpande hand att kunna hitta de verksamheter som erbjuds, säger Forssmed.

Kartläggningen ska vara avslutad om ett år, därefter ska en nationell strategi med olika metoder för att bryta ofrivillig ensamhet tas fram.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV