Radar · Djurrätt

Organisationer uppmanar: ”Ta förslag om fyrverkeriförbud på allvar”

 Chihuahuan Prins med matte checkade in på Hotel Clarion Arlanda för att undkomma  fyrverkerierna nyåret 2014.

I ett öppet brev uppmanar bland annat flera djurrätts- och djurskyddsorganisationer riksdagen att ta frågan om ett fyrverkeriförbud på allvar. Nuvarande regelverk är inte effektivt, menar undertecknarna. I veckan behandlas en motion i ämnet av försvarsutskottet.

Antalet människor som allvarligt skadat sig till följd av fyrverkerihantering har minskat de senast 20 åren, men fortfarande skadar sig nästan 100 personer, företrädesvis män, varje år så pass illa att de behöver uppsöka någon form av vård. Utöver detta dör, skadas och skräms både vilda och tama djur under högtider när det traditionellt smäller.

Reglerna har stramats åt på senare år; smällare får inte användas eller säljas utan särskilt tillstånd, och sedan 1 juni 2019 får man inte längre använda raketer med så kallade styrpinne utan utbildning och tillstånd. Enligt många är dessa åtgärder dock långt ifrån tillräckliga – opinionen för ett förbud är relativt stark, enligt flera underökningar. Bland annat visade en undersökning som försäkringsbolaget If gjorde 2020 att sex av tio svenskar vill förbjuda nyårsraketer. 

I en motion som Ingela Nylund Watz (S) lämnade in i höstas förordas ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier till privatpersoner. Mot bakgrund av felaktig och olovlig användning, som polis och kommuner inte har resurser eller verktyg för att stävja, är ett totalförbud ”nödvändigt” och regeringen bör ”skyndsamt återkomma med ett sådant förslag till riksdagen”, skriver Nylund Watz i motionen. Hon tillägger att om det inte bedöms möjligt att införa ett totalförbud så bör regeringen i stället se över möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

"Lyssna på opinionen"

Motionen ska behandlas i försvarsutskottet i slutet av veckan, men motioner av det här slaget brukar ”rutinmässigt” avstyrkas, skriver flera organisationer i dag i ett öppet brev till utskottet. Det har undertecknats av bland andra Djurens rätt, Svenska djurskyddsföreningen, World animal protection och Brandmännens riksförbund, och man vänder sig mot uppfattningen att nuvarande lagstiftning skulle vara tillräcklig.

”Vi hävdar bestämt motsatsen. Man kan inte hävda att lagstiftningen är tillräcklig när olyckorna och skadeverkningarna bara fortsätter år efter år”, skriver organisationerna.

Det räcker heller inte att hänvisa till personligt ansvar eller tro att polis och kommuner har möjlighet att förhindra alla överträdelser, menar undertecknarna. Förutom skador på människor och djur lyfter de fram fler problem med fyrverkerier, som att det kan ha en traumatiserande effekt på personer med krigsbakgrund samt dess negativa inverkan på miljön och naturen.

”Nu är det dags att försvarsutskottets ledamöter lyssnar på opinionen och tar motionerna på allvar!”, skriver man avslutningsvis.

Motionen tas upp i försvarsutskottet den 9 mars.

Läs mer:

Vilda gäss plågas av fyrverkerier

Fyrverkerier mardröm för djuren