Radar · Basinkomst

Basinkomstprojekt i Philadelphia vill minska spädbarnsdödlighet

En familj fotar sin bebis i en park i Philadelphia.

Låg födelsevikt och för tidig födsel är två av de vanligaste faktorerna bakom spädbarnsdödlighet i USA. Nu vill ett basinkomstprojekt i Philadelphia förbättra förutsättningarna och minska riskerna för gravida kvinnor i utsatta områden i staden.

Bland de tio största städerna i USA så är det Philadelphia som har den högsta spädbarnsdödligheten. Staden har också högst andel fattiga och det finns en tydlig koppling mellan spädbarnsdödlighet, spädbarns hälsa och familjens ekonomi.

Statistik visar bland annat att spädbarnsdödligheten i staden var tre gånger så hög bland svarta bebisar jämfört med vita bebisar: 10,3 per 1000 födslar jämfört med 3,3, rapporterar Center for public integrity.

Därför planerar staden nu att införa ett basinkomstprogram där 250 gravida kvinnor får 1000 dollar (motsvarande drygt 10 000 kronor) i månaden, utan något krav på motprestation. Betalningarna kommer att ske under hela graviditeten och fram till ett år efter födseln. För att kunna medverka i programmet måste föräldrarna tjäna mindre än 100 000 dollar om året och bo i ett av stadens tre områden där den genomsnittliga födelsevikten är lägst (vilket är övervägande ”svarta” kvarter).

Finansieringen kommer från privata donationer på totalt mer än 3,5 miljoner dollar och inspirationen kommer från ett projekt i Manitoba i Kanada. Det pågick mellan 2001 och 2016 och innehöll både ett supportsystem som stöttade kvinnorna med bland annat kunskap om barns utveckling samt en basinkomstdel där kvinnorna tilldelades cirka 60 dollar i månaden under de sista två tredjedelarna av graviditeten.

Resultatet av det projektet visade bland annat att risken för låg födelsevikt minskade med 21 procent och för tidiga födslar med 17,5 procent. En studie på barnen när de blivit äldre visade också på en ökad grad av vaccination samt förbättrad kognitiv och språklig utveckling bland barn tillhörande urfolksgrupper.

Basinkomstprojektet i Philadelphia kommer att starta under 2024.

Läs mer: 

Över 100 studier om basinkomst i USA: ”En milstolpe”