Radar · Basinkomst

Studie: Skaffa ett fast jobb och lev längre

En jobbtillvaro som präglas av osäkerhet kan förkorta livet.

Otrygga anställningar kan öka risken för att dö för tidigt. Det finns dock ett tydligt sätt att förbättra sina chanser att leva ett långt liv: skaffa ett fast jobb. Det visar en studie från Karolinska institutet. 

Det är många som numera hoppar mellan jobb, eller bara får arbeta när de rings in. Många av de inom kultursektorn har olika former av vikariat eller projektanställningar. Den här typen av jobbtillvaro som ofta leder till otillräcklig lön och små möjligheter att påverka sin situation brukar beskrivas som “prekariatet” och de otrygga jobben som “prekära” jobb.

Inte bara kan det vara stressande och leda till en sämre fysisk och psykisk hälsa, det kan leda till ett kortare liv. Det är vad forskare på Karolinska institutet visar i studien “Causal effect of shifting from precarious to standard employment on all-cause mortality in Sweden: an emulation of a target trial”.

– Det här är den första studien som visar att ett byte från ett osäkert jobb till ett säkert jobb kan minska risken att dö. Det är samma sak som att säga att risken att dö för tidigt är förhöjd om man stannar kvar i ett arbetsliv med osäkra anställningar, säger forskaren Theo Bodin vd Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Minskade risken med 20 procent

Forskarna gick igenom data från register från drygt 250 000 arbetare mellan 20 och 55 år i Sverige under åren 2006–2017. I det här fallet gällde det  personer som under perioden arbetade under osäkra anställningsförhållanden och sedan bytte till fast jobb, eller ett säkert anställningsförhållanden.

Vad datan visade var att gå från ett osäkert jobb till ett säkert jobb gjorde stor skillnad. Det minskade risken att dö med 20 procent, jämfört med de som stannade kvar i en otrygg anställning. Ännu bättre för chanserna att inte dö i förtid var att sedan stanna i det fasta jobbet i åtminstone tolv år, då minskade risken att dö med 30 procent.

Eftersom ett så brett befolkningsunderlag användes kunde forskarna ta hänsyn till faktorer som påverkar dödlighet, som sjukdomar, ålder och stora livsförändringar som skilsmässa.

– Med de metoder vi använde oss av kan vi vara relativt säkra på att skillnaden i dödlighet beror på anställningens osäkerhet och inte på andra individuella faktorer, säger forskaren Nuria Matilla-Santander.

Forskarna konstaterar att studien är viktig, då den visar att den här ökade risken för dödlighet som kommer med prekariatet lätt går att motverka – det gäller bara att undvika osäkra anställningar i den mån det går. 

– Genom att minska otryggheten på arbetsmarknaden skulle vi kunna undvika för tidig död i Sverige, säger Nuria Matilla-Santander.

Otrygga jobb i butiker

Syre har tidigare rapporterat att många medlemmar inom Handelsanställdas förbund har visstidsanställningar, uppemot var fjärde butiksanställd. Det leder till hög oro kring möjligheten att försörja sig. Men de otrygga anställningarna leder även till en tuffare arbetsmiljö, visar en undersökning bland Handels skyddsombud från förra året.

Undersökningen visade att den dåliga arbetsmiljön leder till mer stress och ohälsa. Sjukskrivningar på grund av stress är tre gånger så vanligt på arbetsplatser med många otrygga anställningar.

Lär mer om otrygga arbetsförhållanden: 

Anders Teglund: ”Folk kunde öppna dörren utan brallor”