Radar · Inrikes

Studie: Otrygga anställningar förstör arbetsmiljön

Otrygga anställningar påverkar även arbetsmiljön för kollegor som har fasta anställningar, visar undersökningen.

Arbetsmiljön är betydligt sämre på arbetsplatser där många har otrygga anställningar. Det visar en ny undersökning från Handelsanställdas förbund.

Nästan var fjärde butiksanställd har en visstidsanställning, vilket ofta innebär hög oro kring möjligheten till att försörja sig. Men de otrygga anställningarna leder även till en tuffare arbetsmiljö, visar en ny undersökning bland Handels skyddsombud.

Undersökningen visar att problem i både den fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön är vanligare på arbetsplatser med många tillfälligt anställda. Den dåliga arbetsmiljön leder i sin tur till mer stress och ohälsa. Sjukskrivningar på grund av stress är tre gånger så vanligt på arbetsplatser med många otrygga anställningar.

”Otrygga anställningar är alltså ett problem både för de som tvingas sova med mobilen under huvudkudden och för arbetskamraterna med tryggare anställningar. Att otrygga anställningar innebär fler sjukskrivningar betyder att det inte bara är individerna som betalar för otryggheten, den är också en dålig affär för samhället”, skriver Handels utredare Jenny Wrangborg i en artikel på föreningens hemsida.