Radar · Miljö

Gretas gamlingar ger Klimatboken till Solnapolitiker

Gretas gamlingar i Solna träffas varje fredag för att prata med folk och bedriva opinionsarbete.

På måndag kommer lokalpolitikerna i Solna kommun att få ta emot Greta Thunbergs Klimatboken från den lokala gruppen av Gretas gamlingar.
– Vi kommer föra fram några krav och även säga att vi stöttar deras klimatsatsning, säger Peter Lamming.

Inspirerade av den nationella aktionen i slutet av januari där alla riksdagsledamöter fick ta emot ett exemplar av Greta Thunbergs Klimatboken ser nu Gretas gamlingar i Solna till att göra detsamma på lokal nivå. De fyra partierna som tagit över styret i det senaste valet (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet) kommer alla att få varsitt exemplar av boken.

– Vi träffades innan valet och nu har de sett till så att vi kan ha ett möte och talas vid i samband med att vi överlämnar boken, säger Peter Lamming som är en av de aktiva i nätverket.

Han tillägger att även Liberalerna tagit kontakt med gruppen och vill få till ett möte.

Verksamma lokalt

Gretas gamlingar finns numera på flera håll i Sverige och alla verkar på lokal nivå, ett arbetssätt som Peter Lamming tycker är givande.

– Det är skönt med det lokala arbetet, för man känner varandra, man träffas regelbundet på bussen och i mataffären och man vågar prata med varandra. På riksnivå är det många som attackerar klimataktivister för att de känner sig hotade, rädda att någon ska ta ifrån dem deras bilar eller vedeldade spisar eller flygresor.

På lokal nivå kan diskussionerna bli mer konkreta, menar han. På måndagens möte kommer Gretas gamlingar bland annat att trycka på behovet av att hålla sig inom Parisavtalets gränser och ställa frågor kring hur den så kallade Solnakoallitionen ska hålla de klimatlöften som de gett, som exempelvis att alla kommunens bilar ska vara eldrivna och att man skyndsamt ska installera solceller på kommunala fastigheter.

– När ska de genomföra det, har de en tidsplan för när det kommer att vara genomfört och vilka personer kommer att vara ansvariga? Löften är bra, men man ska också kunna konkretisera dem, säger Peter Lamming.

Han vill betona det viktiga i att Parisavtalets 1,5 grader inte ska ses som ett mål, utan som en gräns som man måste hålla sig under.

– Vi tycker ju att våra barn och barnbarn förtjänar en framtid så som vi har haft. Med naturområden att vistas i. Och att man kan förlänga de goda åren genom att ha en bra miljö runtomkring sig. Och det handlar inte bara om luften, utan att man tar tillvara på de resurser man har och som ju är begränsade.

Vill ha årlig klimatdag

En sak som nätverket hoppas kunna få igenom är att man instiftar en klimatdag en gång om året.

– Då kan alla vara närvarande: alla förvaltningar och nämnder, kyrkan, PRO, idrottsföreningar, skolor. Det kan bli ett tillfälle att berätta att så här långt har vi kommit nu och ett sätt att få folk att vara med och känna sig delaktiga och skapa en positiv känsla.

– Det är viktigt att beslut inte bara kommer uppifrån, utan att man bygger en förståelse.

Artikel 12 i Parisavtalet är en något bortglömd paragraf, som handlar om att genom folkbildning bidra till att omställningen blir brett accepterad och förstådd.

– Såväl folket som de folkvalda behöver det. Genom en handlingskraftig och brett förankrad politik, och där människor involveras och engageras, kan vi genomföra den omställning som vi står inför, säger Peter Lamming.

Ett löfte som Socialdemokraterna utlovat är att skapa ett klimatkansli.

– Det är något vi hoppas mycket på. Om de gör det och det läggs pengar på det så kan det bli ett nav som i sin tur kan stödja de andra förvaltningarna och ett ställe dit medborgarna kan rikta sig med frågor och förslag.

Och klimatboken hoppas de kan ge inspiration och idéer.

– I vår ska vi följa upp med ett offentligt möte dit alla partier är välkomna att redogöra för vad de tycker.

Läs mer: 

Klimatboken delades ut till riksdagsledamöterna