Radar · Migration

Studie: Räddningsfartyg lockar inte fler migranter till EU

Personal från räddningsfartyget Geo Barents räddar migranter i internationellt vatten utanför Libyen.

Räddningsinsatser till havs för att rädda migranter är inte något som uppmuntrar fler migranter att genomföra den farliga överfarten över Medelhavet. Det konstaterar en ny studie publicerad i Nature Scientific reports.

Ett vanligt förekommande argument bland de som vill minska migrationsströmmarna till Europa är att räddningsinsatser på Medelhavet uppmuntrar fler migranter att genomföra resan över havet.

Men det stämmer inte, visar en ny studie, som analyserat migrantströmmarna över Medelhavet under åren 2011 till 2020. Tidsspannet delades upp i tre perioder. Den Italien-ledda räddningsinsatsen Mare Nostrum som pågick i drygt ett år, privatledda sök- och räddningsinsatser samt koordinerade pushbacks utförda av den Libyska kustbevakningen.

För att få fram sina resultat använde sig forskarna av data från EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex, kustbevakningen i Tunisien och Libyen, FN:s migrationsorgan IOM och UNITED samt en ideell organisation som registrerar identiteten på de som förlorats till sjöss.

Sedan använde de sig av en modellering för att simulera flödet av migranter på den centrala Medelhavsrutten och justerade den efter kända faktorer som brukar påverka migrantflöden.

"Först och främst räddar liv"

Resultatet visar att inte ens under den intensiva räddningsperioden Mare Nostrum, som under drygt ett år räddade 100 000 migranter, påverkades det verkliga migrantflödet nämnvärt jämfört med modelleringen. Däremot kunde man se att antalet överfarter minskade år 2017 när den libyska kustbevakningen ökade ansträngningarna att fånga upp och skicka migrantbåtar tillbaka till Libyen – detta efter ett kritiserat avtal med EU.

”Detta tyder på att sök- och räddningsoperationer först och främst räddar liv och inte lockar till migration”, säger Ramona Rischke, medförfattare till studien och forskare vid det tyska forskningscentret för integrations- och migrationsstudier, DeZim, uppger nyhetssajten Euraktiv.

De faktorer som däremot påverkar antalet överfarter över Medelhavet är enligt studien bland annat konflikter, miljöförhållanden, arbetslöshet och råvarupriser, liksom väderförhållandena på dagen för ombordstigningen och mängden flygtrafik från länder i Nordafrika och Mellanöstern.

Det senaste året har ideella organisationer som genomför räddningsinsatser på Medelhavet fått allt svårare att genomföra sitt arbete. Bland annat har Italien infört allt hårdare regler för räddningsfartyg, som bland annat kan få kraftiga böter om de genomför mer än ett räddningsuppdrag åt gången eller inte åker till den hamn som anvisats av Italien.

Läs mer: 

Larmet från Medelhavet: EU låter migranterna dö

Hjälporganisation larmar: Migrantlag kostar liv

Italiens nya regler för räddningsfartyg gör dödlig rutt ännu farligare

Amnesty: ”Frivilliga livräddare fyller tomrum skapat av EU”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV