Radar · Miljö

Svenskar mer medvetna om sin vattenförbrukning

Svenskarna har blivit bättre på att värdesätta vatten.

Priset på vatten i Sverige tänker man inte så ofta på, men enligt en ny undersökning från Vattenbarometern har vinterns höga
elkostnader fått svenskarna att bli mer medvetna om sin
vattenförbrukning. Undersökningen har gjorts via Yougov, på uppdrag av sanitetsleverantören Grohe, och hälften av de tillfrågade svarar att vinterns energikris gjort att de börjat reflektera över hur man kan minska sin konsumtion.

Men enkäten visar också att det finns en bristande kunskap kring hur mycket vatten man förbrukar i sitt hushåll. Bara åtta procent tycker
att de har fullständig kunskap rörande hushållets förbrukning, medan 44 procent svarar att de vill lära sig mer om hur man minskar sin vattenförbrukning.

Christina Holmberg, kommunikationsansvarig på Grohe, säger i ett pressmeddelande att det är väldigt positivt att man kan se en högre medvetenhet i Sverige.

– I tidigare undersökningar har vi sett att många svenskar faktiskt inte reflekterar över hur de kan använda vatten på ett hållbart sätt, säger hon. 

Läs mer: 

Skitiga kläder kan spara på miljön