Radar · Miljö

Skitiga kläder kan spara på miljön

Att minska på antalet tvättar kan göra stor skillnad för miljön.

Hoppa över var tionde tvättkorg och spara både på miljön och på kläderna. Det säger ekotoxikologen Magnus Hedenmark, som tycker att den nya kemikalieskatten är ett slag i luften. 
– Ibland är det de enklaste grejerna som ger de största utslagen, säger Magnus Hedenmark.

Det var när han undersökte olika miljöaspekter av begreppet slow fashion som Magnus Hedenmark började intressera sig en lite bortglömd del av klädernas livscykel – tvätten. Han upptäckte att det fanns en hel del slutsatser att dra från forskningen kring klädtvätt.

– Det finns många aspekter av tvätten som har påverkan på klimatet. Det gäller inte minst det slitage som uppstår på kläderna och som förkortar deras livslängd, säger Magnus Hedenmark.

Textilproduktion smutsar ned och förbrukar mycket vatten. Annat som påverkar är stora utsläpp av mikroplaster, energin som går åt när tvättmaskinen värmer upp vattnet, att maskinerna använder färskvatten och att de i sin tur slits ut och förbrukas, säger han.

– Tvättmedlet som går åt har jag inte ens räknat på. Tvättmedlens miljöpåverkan är förmodligen överskattad i förhållande till andra delar i produktcykeln. Jag menar att den viktigaste delen är slitaget på kläderna, säger Magnus Hedenmark.

Var tionde tvätt

Han beräknar att om alla globalt skulle hoppa över var tionde tvätt skulle det innebära en minskning med 47 miljoner ton koldioxidutsläpp och att man skulle spara 4,5 miljarder ton färskvatten. Han jämför det med det planerade Preem-raffinaderiet i Stenungsund som kommer släppa ut runt en miljon ton koldioxid per år.

– Att hoppa över var tionde tvätt skulle alltså innebära en 47 gånger så stor besparing! Här skulle jag vilja dra igång en världsomspännande kampanj för att få folk att använda kläderna längre mellan tvättarna, säger Magnus Hedenmark.

Inom Ekotoxikologi studerar man hur giftiga kemikalier påverkar biologiska organismer, ekosystem och människa. Ett av målen är att kunna förutsäga hur föroreningar och gifter påverkar miljön och hur man kan kommer tillrätta med problemen. Magnus Hedenmark kallar sig även miljökonsult och har skrivit böcker som Cirkulär kemi och Den flamsäkra katten.

Tandlös tiger

Han tycker att förslaget till kemikalieskatt på kläder bygger på en god idé och att det är bra att skapa lönsamhet i att fasa ut hormonstörande och svårnedbrytbara ämnen från textilier via beskattning. Men att upplägget, som det ser ut nu, riskerar att bli en tandlös tiger

"Ofta slänger vi kläderna slentrianmässigt i tvätten fast de inte behöver det
"Ofta slänger vi kläderna slentrianmässigt i tvätten fast de inte behöver det.  Här finns stora miljövinster i att minska på slitaget". Foto: Magnus Hedenmark

– Att en tröja kostar några tior extra i inköp påverkar inte mig som konsument i mina val. Lösningen för att göra mode- och textilindustrin klimatsmart finns betydligt närmare än så, säger Magnus Hedenmark.

Han tror att skatten däremot kommer att skapa en onödig administration hos handlarna och skattemyndigheten. Utöver det blir det svårt att hantera konflikterna om både harmonisering och handelshinder inom EU, menar han.

– Det skulle ge större effekt att försöka motverka slit-och-släng-mentaliteten och att få folk att satsa på långsamt mode. Här borde det finnas en nationell handlingsplan, säger Magnus Hedenmark.

<strong>Faktaruta tvättar:</strong>

Så här har Magnus Hedenmark räknat för att spara 47 miljoner ton koldioxid.
“Utgångspunkten har varit att varje tvätt med tvättmaskin förbrukar; direkt el och färskvatten samt indirekt energirelaterad CO2 samt vatten genom att förkorta livslängden på textilierna. Besparingenspotentialen för 10% respektive 50% av den totala miljöpåverkan har redovisats som resultat.”
“För elförbrukningen av tvätt har jag använt siffran 1kg CO2/kWh. Detta motiveras dels av att den dyraste elen (kolproduktion) sparas in först och att varje besparad kWh innebär därför minskat behov av kolkraft. Den totala elförbrukningen från tvättar globalt sett ligger på 51.1 TwH och vattenförbrukningen på 12,3 km3 enligt publicerade data från New Textiles Economy.”
“Med utgångspunkt från uppgift från RISE så har jag antagit att 35% (konservativt räknat) av textiliernas livslängd förkortas genom tvätten. Även företaget H&M adresserar att 20% av miljöbelastningen kommer från användarfasen, dvs tvätten.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV