Radar · Nyheter

Världscancerdagen uppmärksammar ojämlika villkor

Studenter i Hyderabad, Indien, uppmärksammar Världscancerdagen i dag.

Världscancerdagen riktar i år ljuset på ojämlikheter ifråga om cancerbehandling, medan EU arbetar med att förbättra arbetsmiljöer som kan ge upphov till cancer.

I dag den 4 februari infaller världscancerdagen. Den instiftades av FN år 2000 på initiativ av Internationella unionen mot cancer (UICC) med syftet att öka medvetenheten om cancer globalt. Cancer är den vanligaste dödsorsaken i världen, med mer än 70 procent av dödsfallen i världens utvecklingsländer. Årets tema riktar ljuset mot detta faktum, liksom andra ojämlikhetsaspekter, under parollen Close the care gap. Exempelvis kan inkomst, utbildning och diskriminering påverka möjligheten till upptäckt och vård av cancer.

Cancer är också den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Europa – 100 000 dör varje år av cancer kopplat till jobbet, skriver tidningen Arbetet.

– Isoleringsarbetare och andra som hanterar asbest har varit väldigt drabbade, men den sjuklighet och dödlighet vi ser i dag har huvudsakligen historiska skäl. Om du tittar i dagens arbetsliv finns det lungcancer kopplat till ämnen som kvarts, förbränningsavgaser och svetsrök, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, till Arbetet.

Europeiska arbetsmiljöbyrån har ställt upp fyra mål avseende arbetsrelaterad cancer för perioden 2020-2024. Det handlar om att skapa medvetenhet bland företag och arbetstagare om riskerna med exponering för cancerframkallande ämnen, att hjälpa företag och arbetstagare med att förhindra exponering för dessa ämnen, att fler parter ska involveras i insatserna samt satsningar på innovation ”för att överbrygga klyftan mellan forskningsresultat och företagens behov”.

Läs mer:

Nya prostatatester öppnar för allmän screening

Många fler överlever cancer