Radar · Djurrätt

Kor fortsätter att vanvårdas på mjölkgård i Västerbotten

Korna på en mjölkgård i Västerbotten har under lång tid konstaterats vara både magra och smutsiga.

En mjölkgård i Västerbotten har sedan 2021 fått flera förelägganden om att åtgärda brister i djurhållningen. Trots att korna fortfarande är magra och smutsiga fortsätter lantbrukaren verksamheten.

Läget på en mjölkgård i Västerbotten bedömdes i september förra året vara så pass illa att Länsstyrelsen beslutade om att avliva flera kor. Bristerna hade uppmärksammats redan 2021 och sedan dess har upprepade kontroller gjorts, följt av flera förelägganden från Länsstyrelsen om att bristerna måste åtgärdas.

Den senaste kontrollen gjordes i början av januari, och det konstaterades då att korna fortfarande var magra och smutsiga. I slutet av januari utfärdade Länsstyrelsen återigen ett föreläggande – djurhållaren får ytterligare åtta veckor på sig att bland annat se till att djuren har ”ett djurskyddsmässigt godtagbart hull”, och djurhållaren har vidare fyra veckor på sig för att se till att djuren är ”tillfredsställande” rena.

Vägrade kontroll

Organisationen Djurrättsalliansen är kritisk till att djurskyddslagen inte syftar till att skydda djuren, ”utan för att göra det möjligt för oss människor att utnyttja och döda dem”.

– Att det inte är djurens intressen som prioriteras blir även tydligt när vi granskar hur kontrollsystemet fungerar. Bönder som bryter mot djurskyddslagen får chans efter chans, samtidigt som djuren lider. Det är hela systemet och vår oetiska djursyn som är det grundläggande problemet, säger Djurrättsalliansens talesperson Malin Gustafsson i ett pressmeddelande.

Vid två tillfällen har Länsstyrelsen begärt polishandräckning inför besök på den aktuella gården. Myndigheten motiverade i augusti förra året denna åtgärd med att ”personen vägrar kontroll. Djurhållningen har vid tidigare kontroller varit kraftigt eftersatt, varför kontroll är av yttersta vikt för säkerställa djurvälfärden. Djurhållaren har en historik av att gömma sig eller på annat sätt agera för att undkomma kontroll.”

"Fler liknande fall att vänta"

När man efter det besöket beslöt att avliva ett antal kor motiverades det med att det är “uppenbart att djurhållaren saknar kunskap, handlingskraft och förståelse för nötkreaturens behov vid ohälsa. Det är enligt länsstyrelsens mening uppenbart att situationen för sjuka och skadade djur inte kommer åtgärdas. Det är därmed motiverat att omhänderta de sjuka eller skadade djuren.”

När en ny kontroll genomfördes en månad senare, i oktober, bedömde Länsstyrelsen att vissa brister hade åtgärdats men man kontrollerade den gången inte djurens hull, eftersom djurhållaren fortfarande hade tid på sig att komma till rätta med just det problemet. Men vid den senaste kontrollen i januari hade inte detta skett, varpå det nya föreläggandet utfärdades.

– Så länge vi människor ser djur som produkter till för oss att utnyttja, kommer vi fortsätta läsa om liknande fall, tror Malin Gustafsson på Djurrättsalliansen.

Läs mer: 

Mjölkbönder belönas av kungen – majoriteten följer inte djurskyddslagen 

Vanvård av djur uppmärksammas på nytt – ”Systemfel i svensk djurhållning”