Radar · Inrikes

Stort behov av samordnat stöd i kontakt med myndigheter

Ann-Kristin Jans, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, skriver i rapporten att samordningsförbund är till stor hjälp för deltagarna.

Hundratusentals i Sverige bollas runt mellan olika myndigheter. Bara ungefär 21 400 av dem får samordnat stöd. För dessa är samordningsförbunden till stor hjälp, visar en ny rapport.

”Det är på tok för komplicerat med olika insatser och bidrag från olika instanser. Myndighetsanställda har knappt koll på sitt eget område och ingen koll på de andras. Systemet är uppbyggt för enkla, tydliga funktionshinder och får mig att känna mig som en jobbig oönskad alien.”

Så säger en deltagare i insatser finansierade av samordningsförbund, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och kommunen.

En ny rapport av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, tar upp att hen och många andra tycker att det är svårt att få hjälp av myndigheterna. Men tack vare samordnat stöd får många hjälp.

Halvering på tio år

De som får stöd genom samordningsförbund har en mer positiv syn på att få jobb i framtiden och på livet i övrigt än de som inte får motsvarande stöd. Fler av dem får subventionerade anställningar och nystartsjobb. Dessutom ökar deras inkomster och andelen med försörjningsstöd har minskat.

Men i dag är det bara ungefär 21 400 personer som får stödet. Det är en halvering jämfört med 2014. Samtidigt visar tidigare uppskattningar att mellan 280 000 och 500 000 personer skulle behöva ett sådant stöd. Istället jobbar samordningsförbuden mer för att på en strukturell nivå förbättra samverkan.

Behöver utvärderas

Samordningsförbundens verksamhet delfinansieras av staten, kommunerna och regionen. Trots att andelen  kommuner som är med i samordningsförbunden har ökat under senare år ligger statens finansiering på samma nivå som 2016. Under 2020 var Arbetsförmedlingen också mindre aktiv med att skicka folk till samordningsförbundens verksamheter.

Samtidigt som det är tydligt att utsatta blir hjälpta av samordningsförbundens verksamheter kostar de också mycket. ISF efterfrågar därför fler utvärderingar för att veta vilka insatser som är mest framgångsrika när det gäller att få fler att närma sig arbete och självförsörjning.

– Det är särskilt viktigt eftersom samordnade insatser kan ge stora samhällsvinster på längre sikt – både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv, säger Ann-Kristin Jans, utredare till rapporten i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Här skapas ett tryggare skyddsnät