Radar · Basinkomst

Framsteg för basinkomstförslag i Oregon

Kampanjen hoppas att införandet av en basinkomst skulle kunna reducera problemen med fattigdom och hemlöshet i delstaten Oregon.

Just nu pågår en kampanj med att samla in namnunderskrifter för att kunna införa basinkomst i Oregon, i USA. Förslaget handlar om en ersättning om 750 dollar i månaden som ska gå till delstatens invånare.

Det är inte bara vilken president som ska styra USA som väljarna ska rösta på vid valet 2024. Samtidigt brukar det genomföras olika folkomröstningar i lokala frågor i de olika delstaterna. I Oregon bedrivs en kampanj som vill att oregonborna ska få rösta om delstaten ska införa basinkomst.

För det krävs att kampanjen The Oregon rebate lyckas samla in lite över 120 000 namnunderskrifter och man är på god väg, rapporterar organisationen BIEN (Basic income earth network).

Ska gå till alla

Förslaget vill att alla invånare i Oregon ska få en basinkomst om 750 dollar i månaden, oavsett ålder, kön och inkomst. För att finansiera reformen vill man införa en minitaxa för de största företagen, från dagens 1 procent till 3 procent. Det är fortfarande under den inkomstskatt som vanliga löntagare i Oregon betalar idag, som ligger på 5-10 procent.

– Oregonborna vet att de största företagen inte betalar sin börda rättvist. säger Antonio Gisberg, kampanjledare för The Oregon rebate, i ett pressmeddelande.

Han tillägger:

– Pengar är omvårdnad, pengar reducerar fattigdom och tillhandahåller möjligheter, och pengar stimulerar våra lokala ekonomier och samhällen.

Det bor ungefär 4 miljoner människor i Oregon. Kampanjen räknar med att reformen skulle kunna minska graden av fattigdom med 15 procent och i vissa fall reducera barnfattigdomen med ungefär 26 procent.

Namninsamlingen har redan fått stöd från ett flertal instanser, bland annat Oregon working families party, the Pacific green party, and the Oregon progressive party.

Ett liknande folkomröstningsinitiativ om att införa inkomstskatt på privatpersoner och företag var aktuellt vid valet 2020. Det för att tackla problemen med allt fler hemlösa i delstaten och de ekonomiska svårigheterna under coronapandemin.

Läs mer om basinkomstprojekt i USA: