Radar · Djurrätt

Omfattande djurskyddsbrister på kycklingslakteri i Sölvesborg

Vid minst ett tillfälle under 2022 ska en kyckling ha skållats levande på Atrias slakteri.

Kycklingar med klämda vingar, andra med frätskador under fötterna och ytterligare andra som upptäckts nedkylda och blöta efter transport. Djurens rätts granskning av de största kycklingslakterierna i Sverige visar på omfattande brister. På Atrias slakteri i Sölvesborg beräknas minst 60 000 kycklingar ha drabbats.

Djurskyddsorganisationen Djurens rätt har för andra året i rad granskat de fyra största kycklingslakterierna i Sverige. Genom att gå igenom kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna i de län där slakterierna ligger har de kunnat se att det under 2022 förekom djurskyddsbrister vid 60 procent av kontrollerna, något som Syre rapporterade om i förra veckan.

När det gäller slakteriet Atria i Sölvesborg så konstaterar Djurens rätt att kycklingar upptäckts med klämd vinge i transportburarna vid fem tillfällen. Vid två kontrolltillfällen hittades nästan samtliga kycklingar med frätskador under fötterna, något som uppstår när fåglarna står i avföring under en längre tid.

Vid ett tillfälle hittades kycklingarna blöta och nedkylda, och över 500 individer hade dött under transporten. Vid ett annat tillfälle hittades ovanligt många kycklingar döda i transporten och obduktionen visade på syrebrist och inre blödningar. Bristerna tyder enligt Djurens rätt på att minst 60 000 kycklingar varit involverade i hantering som innebär att de utsatts för onödigt lidande och misstänkt djurskyddsbrott.

Skållad levande

– Det är under all kritik att Atria inte kan säkerställa att kycklingarna behandlas på ett lagligt sätt och att de skyddas från onödigt lidande. Att problemen dessutom fått fortsätta visar att myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som årligen riskerar att drabba miljontals individer, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt, i ett pressmeddelande.

Vid minst ett tillfälle har en kyckling blivit skållad levande, något som även skedde under 2021. Detta eftersom slakteriet använder sig av elbadsbedövning, som gör kycklingarna medvetslösa i omkring trettio sekunder. Därefter skärs halsen upp för att avbloda dem och slutligen skållas de i hett vatten. Om avblodningen av någon anledning inte genomförs så är det mycket troligt att kycklingarna inte är tillräckligt medvetslösa och därmed skållas vid medvetande, skriver Djurens rätt.

– Utöver det vår kartläggning visat, sker mycket också bakom stängda dörrar, det är ett systematiskt djurplågeri. Det är helt obegripligt att politiker och myndigheter låter det här fortgå. Som det ser ut idag finns inget annat att rekommendera än att välja bort kycklingen från tallriken, säger Camilla Bergvall.

Läs mer:

Ökande djurskyddsbrister på Kronfågels slakteri

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV