Radar · Djurrätt

Ökande djurskyddsbrister på Kronfågels slakteri

En död turbokyckling på en av Kronfågels anläggningar.

Kycklingar som får huvudena klämda, frätskador under fötterna och värmestress. Vid hela 85 procent av djurskyddskontrollerna uppvisade Kronfågels slakteri i Katrineholm brister under förra året, visar en kartläggning av Djurens rätt.
– Det är skandal, säger Camilla Bergwall, riksordförande för Djurens rätt.

Kronfågels slakteri i Katrineholm är landets största och har uppvisat brister på 85 procent av djurskyddskontrollerna som gjorts under 2022. Det är en ökning sedan 2021, då brister upptäcktes i 74 procent av kontrollerna. Det visar en kartläggning som Djurens rätt gjort med hjälp av kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna.

Kartläggningen visar bland annat att tusentals kycklingar dog i förtid under transporten till slakteriet, bland annat på grund av värmestress eller syrebrist.

Sker systematiskt

Vid två kontrolltillfällen har nästan alla kycklingar som kontrollerats haft frätskador under fötterna. Sex kycklingar har dessutom transporterats med huvudena klämda i transportburen. En av dessa upptäcktes medan den fortfarande levde, men var så skadad att den behövde avlivas direkt.

– Det som sker på Kronfågel är ett systematiskt djurplågeri! Det är skandal att Kronfågel får fortsätta sin verksamhet när företaget brister i djurskyddet på så oerhört grundläggande och allvarliga punkter. Myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot det här lidandet som drabbar miljontals djur, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt, i ett pressmeddelande.

”Illa till mods”

26 kontroller genomfördes på slakteriet i Katrineholm under fjolåret, och siffrorna visar på brister vid 22 av tillfällena, vilket innebär att slakteriet gör sämst ifrån sig av alla slakterier när det gäller djurskydd.

– Jag blir oerhört illa till mods av att läsa om allt lidande på Kronfågel. Och då visar vår kartläggning endast de brister som upptäckts, så vi kan ju bara föreställa oss hur mycket som sker i det dolda. Jag kan bara uppmana alla som vill säga nej till detta djurplågeri att välja bort kycklingen från tallriken, säger Camilla Bergvall.

Kronfågel skriver i en kommentar till Aftonbladet att de har en nollvision när det gäller skador och dödlighet av hälsoskäl och att ”(r)apporter från vår branschorganisation visar att vi hela tiden blir bättre över hela värdekedjan”.

Vanliga brister

Djurens rätt har kartlagt brister på de fyra största kycklingslakterierna i Sverige under 2022. Liksom förra året har myndigheterna upptäckt djurskyddsbrister i 60 procent av kontrollerna. Hög andel frätskador under fötterna och uppfläkt hud hör till de vanligaste. Djurens rätt påpekar att andra djurslag inte får transporteras till slakt när de har skador på fötterna som gör att de får svårt att gå, men kycklingars fötter kontrolleras först efter att de har slaktats.

Vid nio kontrolltillfällen på Guldfågelns slakterier hade nästan alla kycklingar frätskador. Totalt minst 100 000 individer under 2022. Frätskadorna uppstår när fåglarna sitter i avföring under en längre tid. Det har också hittats skinnflådda kycklingar, vid ett tillfälle så allvarligt att tarmarna hängde ut. Men kycklingarna levde och skickades till slakt ändå. Många dör annars under transporten, runt en procent av alla kycklingar i hela landet.

Kycklingarna har ofta levt med sina skador en längre tid, om de inte uppstår under transporten. Förutom klämda vingar och huvuden, överhettning eller nedkylning är det också vanligt med skador som uppstår av hanteringen. Djurens rätt konstaterar att kycklingarna ofta bärs i benen och slängs ner i trånga transportlådor. På det ekologiskt certifierade Håkantorps slakteri upptäcktes vid ett tillfälle att 65 procent, nära 3 000 fåglar, hade kraftig underhudsinflammation som kan ha inträffat vid lastningen på gården.

– Det går inte att göra annat än att rekommendera konsumenter att välja bort ägg. För att säkerställa ett starkt djurskydd måste antalet hönor i äggfabrikerna minska avsevärt, annars kommer den här industriella hanteringen på löpande band att fortsätta, uttalar Camilla Bergvall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV