Sida: Inget bistånd går till Hamas

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M), Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, Camilla Brodin (tv), Kristdemokraterna och Fredrik Malm (th), Liberalerna på presskonferensen om biståndet till de palestinska områdena.

Tidigare i höst fick Sida i uppdrag av regeringen att se över biståndet till Palestina. Enligt uppgifter till Global bar magazine går inget bistånd till Hamas.

Den 10 oktober pausades det svenska biståndet till Palestina, efter Hamasattacken mot Israel. Regeringen gav då i uppdrag åt biståndsmyndigheten Sida att se över sitt bistånd till utvecklingssamarbete i regionen för att säkerställa att pengarna inte på något sätt finansierar Hamas. Deadline för översynen är den 1 december och skulle göras av regeringen ”med stöd av Sida och andra relevanta aktörer”. Redan i dag avslöjar Global bar magazine att översynen visar att inga pengar gick till Hamas, vilket bekräftas för tidningen av flera av varandra oberoende källor.

I uppdragsbeskrivningen för översynen står bland annat att Sida ska säkerställa att inga svenska medel går till ”aktörer eller verksamheter som inte förbehållslöst fördömer Hamas eller andra terroristorganisationer, utför våld, hotar eller uppmanar till våld mot staten Israel eller dess befolkning, driver en antisemitisk agenda, eller personer eller grupper som har samröre med sådana aktörer”.

Pausen i bistånd omfattar inte det humanitära biståndet.