Radar · Miljö

Giftet klopyralid får nytt godkännande för matodling

Bondbönor som förgiftats av pyralid, ett svårnedbrytbart bekämpningsmedel mot ogräs.

Kemikalieinspektionen ger grönt ljus för att använda klopyralid i jordbruket trots att det gör det mycket svårt att odla många grödor giftfritt hemma eller i KRAV-odling eftersom det sprider sig i näringskedjan i 30 år. 

Tomater som dött och andra grödor som skadats. Det har varit resultatet för många fritidsodlare som använt stallgödsel och andra cirkulära produkter för att odla giftfria och nyttiga grönsaker hemma. Skadorna har uppkommit även för dem som medvetet valt ekologiska produkter för sin odling. 

Förklaringen ligger i att bekämpningsmedel klopyralid sprids  inom jordbruket för ogräsbekämpning i exempelvis stråsäd, sockerbetor och raps. Små mängder klopyralid kan därför förekomma i produkter från livsmedelsindustrin och i det foder som ges till de svenska djuren. Medlet återfinns sedan i det gödsel som djuren producerar. 

Giftet stannar i kretsloppet i åtminstone 30 år enligt företaget Hasselfors Garden som också är kritiska till användandet av klopyralid. De uppger att det stort sett omöjligt att garantera giftfria jord och gödslingsprodukter. Enda sättet att välja konstgödsel istället för miljövänliga, biologiskt baserade, produkter. 

Växtgiftet Adrianne S får även i fortsättningen användas i jordbruket även om det orsakar skador för ekologiska odlingar
Växtgiftet Adrianne S får även i fortsättningen användas i jordbruket även om det orsakar skador för ekologiska odlingar. 

Krav på förbud 

Både Fritidsodlarnas riksorganisation och Koloniträdgårdsförbundet har därför krävt förbud av klopyralid. 

Men i veckan har kemikalieinspektionen godkänt fortsatt användning av giftet även om de uppger att de är medvetna om de skador som det orsakar.

Medlet omfattas däremot av strängare regler än tidigare, det får inte transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion. Eller användas i växthus, som täckmaterial eller svampproduktion. 

Halm och gödsel från grödor som bekämpats med klopyralid måste i fortsättningen gå till förbränning istället för att användas som kompost eller jordförbättring. 

Odling av exempelvis potatis, morötter, baljväxter, sallat och kål får inte ske tidigare än 12 månader efter att giftet användes sist.

Risken finns kvar

De hårdare reglerna förväntas inte helt förhindra spridning och fortsatta skador på exempelvis kravodlad mat enligt Kemikalieinspektionen. 

– Det går inte att ta bort risken för att känsliga grödor kan skadas av pyralider men med de nya villkoren minskar vi den risken, kommenterade Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen, på myndighetens hemsida.

Deformerade gurkor som gödslas med hönsgödsel
Deformerade gurkor som gödslas med hönsgödsel. Foto: Lena Israelsson

Bekämpningsmedel i organiskt gödsel

Över hälften av de växtnäringsprodukter som Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) analyserade nyligen innehöll klopyralid eller det närbesläktade giftet aminopyralid. 

Produkterna var baserade på organiskt råvara. Högst halter klopyralid uppmättes i två flytande växtnäringsprodukter Green Future Organic Tomato Fertiliser och Neudorff Effekt Kryddnäring och i Substral kogödsel. Även några hönsgödselprodukter baserad på hönsgödsel från svenska gårdar var kontaminerade. 

Tomater, chili, paprika och ärtväxter extremt känsliga och det krävs inte mer än några miljarddelar av ämnena för att de ska få skador uppger förbundet. 

Läs även Kolonisternas kamp mot gifthotet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV