Radar · Miljö

Andas förorenad luft värre än att röka

Den nya Air quality life Index-rapporten visar att luftföroreningar är en större hälsorisk än att röka eller dricka alkohol.

Luftföroreningar utgör en större hälsorisk än att röka eller dricka alkohol visar en ny amerikansk studie. Hälsohotet är störst i regioner i Asien och Afrika.

Den årliga Air quality life index-rapporten, publicerad den 29 augusti, visar att luftföroreningar minskar den genomsnittliga livslängden globalt med 2,3 år. Enligt studien från University of Chicagos energy policy institute (Epic) utgör fina partikelföroreningar, som släpps ut från fordon, industrier och bränder, ”det största hotet externt för den globala folkhälsan”.

Luftföroreningar ökar risken för att utveckla lungsjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke eller cancer, rapporterar New York post. Fynden visar att effekterna av att andas in oren luft är jämförbar med rökning.

Afrika och Asien drabbat

I rapporten har forskare uppskattat, baserat på insamlad data från 2021, att den globala förväntade livslängden skulle öka med 2,3 år – om människor inte exponerades för dessa partiklar. Som jämförelse minskar tobakskonsumtionen livslängden med i genomsnitt 2,2 år.

Mycket av luftföroreningarna sker i Afrika och Asien, särskilt i de södra delarna av den senare. Det är även i regioner som ofta saknar lämplig infrastruktur för att hantera luftproblemen.

– Tre fjärdedelar av luftföroreningarnas påverkan på den globala förväntade livslängden inträffar i endast sex länder; Bangladesh, Indien, Pakistan, Kina, Nigeria och Indonesien. Där förlorar människor ett till drygt sex år av sina liv på grund av luften de andas, skriver Michael Greenstone, professor i ekonomi och upphovsmakare till Air quality life index, i ett uttalande.

I Bangladesh, som toppar listan över mest luftförorenade länder, förlorar människor i genomsnitt 6,8 år av livet. Jämförelsevis förlorade invånare i USA 3,6 månader i genomsnitt, rapporterar New York post.

Data kan vara ryggraden

Forskarna pekar på att trots riskerna med luftföroreningar avsätts mycket mindre medel för att bekämpa problemet jämfört med till exempel infektionssjukdomar. Därför, menar de, finns all anledning till ytterligare finansiering för att bygga upp ett samarbete kring en infrastruktur.

– Aktuell, tillförlitlig och kvalitativ data kan vara ryggraden i ett civilsamhälle och regeringars insatser för ren luft – att tillhandahålla information som människor och regeringar saknar och möjliggöra mer informerade politiska beslut, säger Christa Hasenkopf, chef för Energy policy institutes luftkvalitetsprogram.

Läs mer:

Städerna som fasar ut biltrafiken

Mest luftföroreningar

Följande länder och territorier har mest luftföroreningar
Bangladesh
Indien
Nepal
Pakistan
Mongoliet
Myanmar
Kongo-Kinshasa
Kongo-Brazzaville
Rwanda
Burundi

Sverige ligger på plats 181, efter Norge och före Finland.

I listan ingår cirka 250 platser.

Källa: Air quality life index-rapporten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV