Radar · Integritet

SVT stoppar publicering på grund av nya spionerilagen

I samband med att den nya spionerilagen klubbades igenom i november hölls flera demonstrationer mot den.

Innan den nya så kallade spionerilagen trädde i kraft vid årsskiftet så varnade flera publicister om att den kan komma att leda till självcensur. Nu har SVT stoppat en publicering på grund av lagen, rapporterar Medierna i P1.

Den nya lagen om utlandsspioneri som trädde i kraft vid årsskiftet innebär att innebär att det är straffbart att röja uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer. Lagen har kritiserats från en rad medieföreträdare och journalister för att hota yttrandefriheten och även en rad civilsamhällesorganisationer har uttryckt en oro för att lagen kan begränsa deras granskande arbete.

Charlotta Friborg, ansvarig utgivare SVT Nyheter, säger till P1-programmet Medierna att hon stoppat en publicering där kartbilder över Ukraina visas och som tyder på sårbarheter i den ukrainska energiförsörjningen. Bilderna kom från den så kallade Pentagonläckan, och SVT:s tanke med publiceringen var att på ett pedagogiskt sätt beskriva vad läckan handlade om.

Men efter ett samråd med tre jurister på företaget så valde Charlotta Friborg att avstå från att publicera.

– De uttrycker sig i bedömningen att det här materialet skulle kunna vara sånt som omfattas av den nya spionerilagen, säger hon till Medierna.

– Det ska mycket till för att publicister i Sverige ska hamna bakom lås och bom, men man väljer ganska omsorgsfullt publiceringar och tänker till om man riskerar en ganska omfattande juridisk process som är väldigt tidsödande och tar oerhört mycket kraft, säger hon.

Läs mer: 

Snart klubbas nya spionerilagen – ”Källskyddet kan ryka”

Manifestation mot ny spionerilag – ”Folk har rätt att veta vad som händer”

Ja till lag om utlandsspioneri: ”Oroliga för vår framtid”