Radar · Fred

Manifestation mot ny spionerilag – ”Folk har rätt att veta vad som händer”

Stödkommittén för Julian Assange håller under dagen en manifestation mot de nya lagändringarna mot utlandsspioneri, som voteras i dag.

Den fria debatten och åsiktsbildningen i Sverige är på väg att strypas. Det menar Stödkommittén för Julian Assange som håller en manifestation mot lagen om utlandsspioneri, som riksdagen röstar om i dag.
– Denna lagändring innebär att journalister kan förvandlas till spioner och bli dömda till fängelsestraff, säger Sigyn Meder.

I dag, onsdag, är det votering i riksdagen om den starkt kritiserade lagen om utlandsspioneri, som innebär ändringar i bland annat yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Förutom att det införs ett nytt brott, utlandsspioneri, i brottsbalken, blir utlandsspioneri, om det går igenom riksdagen, ett tryck- och yttrandefrihetsbrott. Lagändringarna, som ska stärka skyddet för hemliga uppgifter inom ramen för Sveriges samarbeten, innebär att det blir straffbart att röja uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer.

Många publicister och journalister har reagerat på lagändringarna och menar att det hotar meddelarfriheten och källskyddet och påverkar medias möjlighet att granska oegentligheter och missförhållanden.

På onsdagsmorgonen samlades ett antal journalister utanför riksdagen för att uttrycka sin kritik mot lagen och hur den kan komma att påverka journalistiken. Klockan 13.00 arrangerade Stödkommittén för Julian Assange en manifestation på Mynttorget i Stockholm.

– Vi ser hur Julian Assange drabbats. Denna lagändring innebär samma möjlighet att förvandla journalister till spioner och döma de till fängelsestraff. Det är väldigt allvarligt, säger Sigyn Meder från Stödkommittén för Julian Assange.

Manifestation mot nya utlandsspionerilagen. Foto: Jenny Rönngren/Syre Foto:
Manifestation mot nya utlandsspionerilagen. Foto: Jenny Rönngren/Syre Foto:
Öppna i helskärm
1 / 2

Hon understryker att lagändringen, om den går igenom, kommer att skada demokratin.

– Vi vill inte att den fria debatten och åsiktsbildningen stryps. Folk har rätt att veta sanningen, de har rätt att få veta vad som händer. Vet man inte det fungerar inte demokratin. Vi är naturligtvis också här för Assange, vi vill att han friges. Det är helt tyst om honom i media, säger Sigyn Meder.

Under manifestationen talade bland annat Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser, Richard Turpin från Teater Tribunalen och Arne Ruth, mångårig chefredaktör för Dagens Nyheter.

Läs mer:

Snart klubbas nya spionerilagen – ”Källskyddet kan ryka”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV