Zoom

Nu startar älgjakten – arten kan rödlistas

Skogens konung står inför många hot i de svenska skogarna.

I helgen börjar älgjakten i delar av Sverige. Färre djur än tidigare får skjutas, eftersom älgstammen minskar. Trots att det länge varit en allmän hållning att det finns mycket älg i de svenska skogarna riskerar arten nu att rödlistas. För intensiv jakt pekas ut som en anledning. 

Totalt 68 009 älgar får skjutas i årets jakt. Den inleds i norra och delar av mellersta Sverige den 1 september och i restan av landet den 8 oktober. Förra året var tilldelningen 82 386 älgar, det är alltså en minskning med 17 procent, rapporterar Jakt och jägare. Men kvoten uppnåddes inte ifjol, då runt 63 000 fälldes. På många håll avblåstes jakten i förtid, eftersom det bedömdes finnas för få älgar kvar.

Älgstammen har minskat med drygt 30 procent sedan 2012 och många jägarförbund har larmat om att jakten är hotad. Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas riksförbund säger till Jakt och jägare:

– Att sänka stammen har varit en uttalad målsättning, sedan den nuvarande älgförvaltningsplanen infördes. Men tyvärr har inte skogsskadorna minskat i samma omfattning som älgstammen. Det är inte en universallösning för skogsskadorna att minska älgstammen.

Bland andra Svenska jägareförbundet har debatterat för att det inte är älgens fel att skogsbruket tar skada.

”Våra medlemmar är genuint missnöjda med dagens älgstam, som på allt fler ställen inte håller för jakt. Att fortsätta att kräva minskad älgstam och utmåla vilt som skadedjur gör det svårare att hitta samförståndslösningar både lokalt och nationellt”, skriver ordförandena i Svenska jägareförbundets regioner i en debattartikel i Jaktjournalen.

Ny rödlista

Rödlistan över hotade arter uppdateras vart femte år och när det är dags igen, år 2025, finns det en stor risk att älgen tas upp. Det var nära att den kom med redan inför senaste sammanställningen, rapporterar SVT Dalarna. Enligt Henrik Thurfjell på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är anledningen enkel.

– Om man inte vill att älgen ska bli rödlistad då behöver man skjuta färre älgar, säger han till SVT Dalarna.

Samtidigt som många jägare påpekar skogsbolagens stora inflytande och krav på en minskad älgstam finns det jägare som hävdar att den största anledningen är rovdjuren. De menar att björn och varg dödar flest älgar, och konstaterar att en lösning är att minska på antalet stora svenska rovdjur.

Skogsbruket och mindre föda för älgen pekas ut som en orsak till att älgstammen minskar
Skogsbruket och mindre föda för älgen pekas ut som en orsak till att älgstammen minskar. Foto: Pontus Lundahl/TT

SLU bekräftar att de flesta älgarna dör av jakt eller genom att de blir tagna av rovdjur. Forskare i Sverige och Norge har kommit fram till att älgar förändrar beteendet under jaktperioden. En ny studie visar att älgarna undviker habitat med hög jaktrisk på dagtid under jaktsäsongen. Forskarna konstaterar därför att jakten ”tycks vara den största och mest förutsägbara dödsrisken för älgar”. Områden med hög risk för varg undviks inte.

”Älgarnas bristande respons på risken för vargpredation beror troligen på att jakten har utgjort den största dödsfaktorn för älg under de senaste 150 åren i Skandinavien. Även idag utgör jakten den största dödsorsaken även inom de flesta vargrevir”, skriver SLU.

Flera orsaker

Jägare har också lyft fram älgarnas brist på föda och det faktum att älgkalvar dött av svält som en orsak till den krympande älgstammen och även där pekas finger mot skogsbolagen.

Att antalet trafikolyckor med älg har minskat är en tydlig indikation på att arten minskar i antal. Men lokala variationer är stora, rapporterar Jakt och jägare. I Jämtland är det mycket färre trafikolyckor, medan de ligger på ungefär samma nivå i Norrbotten.

– Det finns alltid två sidor av myntet. Förvaltningsmässigt är vi nere på den nivå där vi ska vara. Med tanke på människors och älgars lidande är det positivt. Men ur ett strikt jägarperspektiv är det förstås lite ledsamt, säger Joacim Lundqvist, viltsamordnare i polisområde Nord till tidningen.

När jakten nu inleds i norra Dalarna är det förbjudet att döda stora älgar. Bara kalvar får skjutas i Särna och Idre, rapporterar SVT Dalarna.

– Älgförvaltningen har misslyckats, säger Jonny Persson, jaktledare i Idre till tv-kanalen.

För tre år sedan fick det skjutas 600 älgar i området. Nu är det tilldelat 120 kalvar till 140 jaktlag. Jonny Persson påpekar att det här leder till att flera lag inte kan jaga och att det blir allt svårare att locka till sig unga personer.

– Man kan ju inte minska älgstammen så mycket som man har gjort de senaste åren. Vi som är ute i skogen har ju sett att det har skett en dramatisk minskning av antalet älgar, säger Jonny Persson till SVT Dalarna.

Läs mer: 

Snabba klimatförändringar får älgar att svälta

Blixtsnabb björnjakt med spårande hundar

Då får älgen jagas

Den 1 september inleds älgjakten i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och delar av Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län. I resten av landet börjar jakten den 8 oktober.

Som längst får den pågå till den 31 januari. Om en jaktkvot uppnås tidigare blir jakten avlyst. Jakten kan också avbrytas om det bedöms att det finns för få älgar kvar. 

Älgen får jagas från en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång, under den sista timmen endast genom smyg- eller vaktjakt.

Källa: Svenska jägareförbundet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV