Radar · Miljö

Frihandelsavtal på agendan under Mercosurs toppmöte

Lula da Silva i samband med ett besök i Spanien för att väcka till liv det frihandelsavtal som förhandlats mellan EU och handelsblocket Mercosur sedan 1999 och som kan nå i mål i år – om kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, får sin vilja igenom.

Idag inleddes ett möte som kan bidra till att ett kontroversiellt frihandelsavtal mellan handelsblocket Mercosur i Sydamerika och EU träffas före årets slut.

Ett frihandelsavtalet mellan handelsblocket Mercosur i Sydamerika och EU har diskuterats ända sedan sedan 1999 och kan nu vara på väg att slutas. Längs hela processen har orosmoln om hur miljön kan påverkas av avtalet hindrat det från att förverkligas. Men 2019 kunde en principöverenskommelse nås, under högljudda protester från miljörörelser.

Avtalet har dock inte lagts fram för ratificering av politiska skäl, då flera av EU:s medlemsländer menar att avtalet skulle bidra till ökad avskogning. Men Ursula von Der Leyen, den nuvarande ordföranden för EU-kommissionen, har lovat att baxa det i hamn senast i år.

Som ett led i processen har kommissionen presenterat ett sidoavtal till frihandelsavtalet, som ska handskas med risken för avskogning. Men det har inte hamnat i god jord hos Mercosur. Inte minst har Brasiliens president Lula da Silva varit kritisk, rapporterar Euractive.

– Strategiska partners ska ha en relation som bygger på tilltro, inte misstro och sanktioner, ska han ha sagt till reportrar i juni enligt tidningen.

Under det toppmöte som länderna inom Mercosur påbörjade idag, är en av agendapunkterna avtalet och det instrument som EU föreslagit för att minska risken för avskogning. Om mötet kan bidra till att lösa upp oenigheten återstår att se. Men processen följs med oro från flera miljöorganisationer som befarar att instrumentet är otillräcklig.

Som Syre rapporterat tidigare har EU:s egen tredje partsgranskning av avtalet visat att en av varorna där importen kommer att öka mest är nötkött. En produkt som är starkt förknippad med avskogning.

I Mercosur ingår Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

Läs mer: Importen av nötkött från Brasilien kan öka med 78 procent – och skövla regnskogen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV