Radar · Miljö

Importen av nötkött från Brasilien kan öka med 78 procent – och skövla regnskogen

I Santarem i delstaten Para, lastas varor – såsom soja, nötkött och socker, för att fraktas till Europa.

Importen av produkter som etanol, nötkött och jordbruksprodukter kommer att öka till EU om handelsavtalet med Mercosur godkänns.
Det här är vad det betyder för klimatet.

Varje handelsavtal som EU planerar att ingå måste först granskas av ett oberoende institut. För det avtal som nu förhandlas fram mellan EU och flera länder i Sydamerika (Mercosur), har den analysen gjorts av London school of economics.

Mercosur är redan den största importören av nötkött till Europa och står för 73 procent av importen. Om ett avtal sluts kan handeln öka med 26 till 37 procent eller 54 och 78 procent, beroende på hur tullarna justeras.

Något som kan få följder för både miljö och klimat. Ytterligare mark kan tas i anspråk av boskapsskötseln, både på bekostnad av andra grödor – men också av mark som i dag inte används till jordbruk, så som delar av Amazonas.

Det kan innebära stora koldioxidutsläpp. Mer boskap innebär också ökade utsläpp av metan – som är en av världens mest potenta växthusgaser.

Ökad användning av bekämpningsmedel

Även importen av biobränslet etanol spås öka men någon exakt uppskattning gör London school of economics inte. Men det är främst en produkt som exporteras av Brasilien som gör bränslet av sockerrör. Framställningen kräver stora mängder vatten. Men även stora volymer av bekämpningsmedel och konstgödsel, som behövs för att odla sockerrören. I spåren av odlingarna degraderas jorden på grund av utsläpp, enligt London school of economics.

Mellan 2004 och 2012 fördubblades åkerarealen som används för att odla sockerrör. Sedan dess har ökningen stagnerat, något som kan förändras om avtalet med Mercosur sluts, inte minst på grund av att efterfrågan på etanol kan öka markant när utsläppen från Europas bilar ska minska. Men en ökad import skulle inte påverka avverkningen av regnskog, då de flesta sockerrörsplantage ligger långt från Amazonas, enligt The London school of economics. Bland annat i regionen Sao Paulo, där skogen sedan lång tid tillbaka skövlats.

Varor exporteras – tusentals kilometer

Även importen till EU av andra jordbruksprodukter såsom soja och grönsaker väntas öka – och på så sätt ytterligare öka incitamentet till att flytta gränsen för jordbruksmark på bekostnad av orörda ekosystem.

I en rapport som EU-parlamentets gröna grupp beställt, framkommer även en rad andra miljöproblem, som uppstår om avtalet sluts.

Bland annat att miljöreglerna i Sydamerika är mindre strikta – vilket skulle ge länderna i Mercosur en fördel, på bekostnad av miljön. I rapporten tas det också upp en rad exempel på vad författarna kallar det ”underliga” i att fler varor som tidigare konsumerades kilometer ifrån där de odlats – kommer att färdas 10 000 kilometer till Europa, om avtalet blir av.

Även om förhandlingar pågår – har skepsisen bland medlemsländerna ökat, på grund av den skövling som ökar i Amazonas. Bland annat har de folkvalda i både Nederländerna och Österrikes parlament röstat mot att EU ska sluta avtalet.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som tidigare varit pådrivande, har också hon uttryckt att avskogningen av Amazonas hotar överenskommelsen.

Läs mer: Amazonas riskerar att försvinna snabbare – på grund av EU, Syre 15 oktober

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV