Radar · Politik

Myndigheters kommunikation ska granskas

Civilminister Erik Slottner (KD) vid regeringens sommarfika med journalister.

Andelen anställda på svenska myndigheters kommunikationsavdelningar har ökat kraftigt och regeringen vill nu ha svaret på varför.

– Att informera och kommunicera är självklart en naturlig del i många myndigheters verksamhet, men frågan är hur mycket kommunikation som sker och vilken sorts kommunikation som sker, säger civilminister Erik Slottner (KD), som betonar att det är viktigt att myndigheter fokuserar på sina kärnuppdrag.

Nu får Statskontoret i uppdrag att göra en genomlysning av frågan.

– Det är exempelvis inte en myndighets uppgift att bedriva opinionsbildning, som innebär att myndigheter tar ställning i olika kontroversiella frågor i syfte att påverka regering och eller riksdag, säger Slottner.

Läs mer: 

Våga inte ironisera över jämställdhetsarbetet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV