Glöd · Debatt

Replik: Därför är vi fortfarande emot kärnkraft

Ett godståg lastat med kärnavfall från brittiska Sellafield lämnar Nordenhams station i Tyskland.

Satsningar på kärnkraft fördröjer omställningen till hållbara lösningar, och tekniken hänger nära ihop med kärnvapenteknologin. Det skriver Ulf och Armi Gustafsson i en replik till Jonas F Ludvigsson, som skrivit om att han numera är positiv till kärnkraft.

DEBATT. Hela världen måste ställa om sin energiproduktion. De förnybara energislagen vind- sol- och vattenkraft, tillsammans med energilagring och energieffektivisering är tekniker som finns här och nu.

Kärnkraft med nuvarande eller nya tekniker kommer inte finnas tillgänglig i tid för att kunna bidra i klimatomställnigen. Satsningar på kärnkraft bromsar och hindrar omställningen till de på sikt enda hållbara lösningarna.

Kärnkraft är en följd av kärnvapenteknologin. Den har alltid varit en förutsättning för kärnvapen. Det enda kärnvapenland som inte har egen kärnkraftsproduktion är Israel (hur dom fått tillgång till sitt vapenplutonium är i sig en intressant fråga). För övrigt subventionerar och stöttar alla nuvarande kärnvapenländer sin egna kärnkraft. Länder med ambitioner att skaffa kärnvapen börjar alltid med att bygga kärnkraftsreaktorer. Exemplen är många; Iran, Irak, Syrien med flera. Ja, även i Sverige började kärnkraftsepoken så.

Jonas F Ludvigsson är inte längre mot kärnkraft (debattartikel i Syre den 17 oktober), han hänvisar till den brittiska politikern Bryony Worthington som ett skäl till sin omsvängning. Hon är, menar vi, ett typexempel på politiker som låtit sig manipuleras av kärnkraftsindustrin. Hon avfärdar i stort sett alla risker för att de är så små att de sannolikt inte kommer att hända alls, – eller igen. Hon lovordar alla tänkbara tekniker som skulle kunna vara möjliga, men som trots att de funnits på ritbordet länge inte har förverkligats. Hon blundar helt för att den nu kommersiellt tillgängliga kärnkraften är för dyr, riskabel och för långsam att få på plats. Det är endast kärnkraftsindustrins drömmar hon förmedlar och som hon hoppas vinna popularitet med.

Vi hoppas Jonas vill studera följande två källor för att få en mer faktabaserad och realistisk bild av kärnkraftens status i dag och dess framtid:

US nuclear power: Status, prospects, and climate implications

Former Nuclear Leaders: Say ‘No’ to New Reactors