Radar · Inrikes

Guide ska förebygga psykisk ohälsa hos unga chefer

 Många unga chefer upplever sämre arbetsmiljö och skattar även sin mentala hälsa sämre än äldre chefskollegor.

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har undersökt kopplingen mellan unga chefers arbetsmiljö och hälsa, samt hur gruppen ifråga förhåller sig till chefsrollen. Resultaten visar att yngre chefer i högre grad uppger att de är utmattade och nedstämda, och de upplever chefsrollen som mer känslomässigt krävande och otydlig än sina äldre kollegor.

Utifrån forskningen har en guide tagits fram med konkreta tips för att stötta unga chefer. Bland annat föreslås stödsystem som mentorskap, att man skapar en trygg organisationskultur samt att man erbjuder vägar till återhämtning. 

– Många beskriver egna väldigt höga förväntningar att leva upp till, att man i princip ska vara färdiglärd i chefsrollen redan från start. Detta gör att unga chefer generellt sett arbetar väldigt mycket och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, fastän de ännu är unga, säger Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Jobbet tros korta livet för tusentals