Radar · Miljö

Miljökrisen hotar barns rättigheter – så bör länderna agera, enligt FN

Masaibarn står bredvid en zebra som lokala invånare säger dog på grund av torka, när de betar sin boskap i byn Ilangeruani, nära Magadisjön i Kenya, den 9 november 2022.

Miljökriser utgör ett akut hot mot barns rättigheter och hotar deras framtid. Det enligt nya riktlinjer från FN om hur barnkonventionen ska användas.

Barnkonventionen som 196 länder ratificerat ska garantera barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. I en tjugo sidor lång text som publicerades under måndagen, beskriver en FN-kommitté hur rättigheterna undergrävs av flera sammanlänkade miljökriser.

”En trippel kris orsakad av långlivade föroreningar, klimatnödläge och kollaps av den biologiska mångfalden hotar barns rättigheter på en global skala,” skriver kommittén i en så kallad ”generell kommentar”.

Orsaken till att kommittén, som övervakar hur konventionen efterlevs, tagit fram de nya riktlinjerna är barns protester mot att de olika miljökriserna tillåts fortgå. Riktlinjerna är tänkta att klargöra hur barnkonventionen ska användas för att regeringar ska anses skydda barnen, i enlighet med konventionen, som ska garantera rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö, skriver kommittén.

”Denna rättighet är implicit i konventionen och direkt kopplad till i synnerhet rätten till liv, överlevnad och utveckling.”

”Var ska vi leva?”

I processen med att ta fram riktlinjerna har barn från 121 länder bidragit genom enkäter och olika typer av fokusgrupper, i dokumentet citeras också flera av dem som medverkat.

”Vi är nyckelaktörerna för att lösa klimatförändringarna eftersom det är våra liv som står på spel.”

”Jag skull vilja berätta för vuxna att vi är de framtida generationerna och om ni förstör planeten, var ska vi leva?”

Ska begränsa ekonomisk risk

Att vuxna inte ska ta beslut som gäller miljön som undergräver barnens rättigheter i framtiden är också genomgående i riktlinjerna, som även understryker att principen om barnens bästa ska vara vägledande när det gäller beslut som rör miljön.

”Skyldigheten att respektera barns rättigheter kräver att stater avstår från att kränka dem genom att orsaka miljöskador,” skriver komittén.

Stater ska också underlätta för barn att rättsligt kunna kräva sina rättigheter.

”Stater bör överväga ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna för barn som söker rättsmedel, till exempel genom skydd mot ogynnsamma kostnadsförelägganden, för att begränsa den ekonomiska risken för barn som väckt ärenden i allmänhetens intresse i miljöfrågor”.

Vissa grupper av barn pekas ut för att ha särskilt stor risk för att deras rättigheter kränks, som ursprungsbefolkningar runt om i världen. Det eftersom de är ”oproportionerligt påverkade av förlust av biologisk mångfald, föroreningar och klimatförändringar”, enligt komittén.

”Ett viktigt steg framåt”

Länderna som skrivit under barnkonventionen måste inte följa riktlinjerna. Men dokumentet anses ändå ge kraft till de barn och unga som försöker hävda sina rättigheter gentemot stater och företag, enligt David Boyd, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter och miljön.

– Denna nya generella kommentar markerar ett viktigt steg framåt i erkännandet av att varje barn på jorden har rätt att leva i en ren, hälsosam och hållbar miljö. Regeringar måste nu vidta brådskande åtgärder för att ta itu med den globala miljökrisen och blåsa liv i dessa inspirerande ord, säger han i ett uttalande.

Läs mer:

Klimataktivister påbörjar historisk rättsprocess mot staten

Aurora slår tillbaka mot JK: ”Oseriöst”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV