Glöd · Ledare

Låt inte SD och regeringen tysta Syre

Precis innan midsommar lade regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna en proposition om att avskaffa presstödet. Istället införs ett nytt mindre stöd riktat till lokala tidningar. Det innebär inte bara ett hot mot Syre utan är även ett direkt slag mot mediemångfalden. Allt från kristna Dagen till syndikalistiska Arbetaren hotas. Liksom Syres systertidningar Fempers, Tidningen Global och Landets Fria Tidning. Enligt regeringens egen utredning kommer antalet så kallade nischtidningar, det vill säga tidningar som de nämnda, minska från 130 till 23 stycken. En minskning med 82 procent. Vi pratar alltså om en total slakt av mediemångfalden. Kvar blir 3–4 stora mediebolag som snart kommer att äga i stort sett varenda dagstidning som ges ut i detta land. Åtminstone om vi inte agerar tillsammans nu.   

Regeringen och Sverigedemokraternas förslag innebär att Syre troligen kommer att bli helt utan stöd eller möjligen få ett mycket lägre nytt mediestöd. Det innebär radikala neddragningar redan nu och på några års sikt är det ett hot mot hela utgivningen av Syre. Det skulle i så fall innebära att Mediesverige kommer att bestå av 90 procent borgerliga dagstidningar och inte en enda grön nyhetstidning (Miljömagasinet har redan blivit av med sitt presstöd).

Det är förstås inte acceptabelt när demokratin redan är satt under hård press och klimatkrisen accelererar utan att makthavarna agerar. Därför startar vi nu det gröna presstödet. Ett presstöd som inte bygger på ett otryggt stöd från den stat och regering vi granskar utan från alla gröna och frihetliga som tycker det är viktigt med frihetlig grön press. 

Med fasta månadsgivare kan vi bygga upp den trygghet som krävs för en långsiktig satsning och utveckling av vårt journalistiska arbete. Varje 50 000 kr i månadsgåvor ger möjlighet till ytterligare en anställd journalist. Vår dröm är att istället för att säga upp fler kunna utöka nuvarande ämneskorrar med en demokratikorre. En journalist som helt fokuserar på de allt mer påtagliga hoten mot demokratin. Nedmontering av fri press, styrning/påtryckningar på public service, hårdare straff mot aktivister, ökad övervakning, ökad repressaliepolitik och så vidare.

Men först och främst behöver vi säkra utgivningen. Du hjälper oss med det och att bygga upp gröna presstödet genom att bli månadsgivare här. Du får också gärna swisha engångsgåvor till 123 62 084 58. Alla gåvor är välkomna, små som stora, och bidrar till mer grön journalistik.  Stort tack för ert stöd.