Radar · Miljö

Oförutsägbar vår utmanar arktiska arters anpassningsförmåga

De högarktiska växterna blommar vid dramatiskt olika tidpunkt under olika år.

Från tidigare vårar till total oförutsägbarhet om årstidens ankomst. Förändrade mönster i klimatförändringarnas spår riskerar att sätta Arktis ekosystem i otakt med sig självt, visar nya observationer från Grönland.

Sedan forskare 1996 började registrera tidpunkten för olika händelser i det högarktiska Grönlands natur, som när fåglar lägger ägg, växter blommar och insekter kläcks, noterads först en tydlig trend med tidigare vårar. Denna utveckling är nu inte längre lika distinkt – tvärtom är det avsaknaden av mönster som är anmärkningsvärd, och händelser i naturen inträffar med stor variation och oförutsägbarhet. Det betyder att en vår kan skilja sig drastiskt från den föregående, och det kan enligt en ny studie få allvarliga konsekvenser för arternas möjligheter att anpassa sig till ett förändrat klimat.

Opålitlig tidtabell

Arktiska organismer är väl anpassade till extrema klimatförhållanden, och den säsongsbundna tidtabellen (i vetenskapliga termer kallad fenologi) hos de flesta arter följer noggrant de lokala klimatförhållandena. När tidtabellen inte längre går att lita på utmanas arternas anpassningsförmåga och det kan påverkar hur de interagerar med varandra.

– Avsaknaden av klara trender i fenologin hos alla dessa olika organismgrupper betyder inte att systemet mitt i allt har blivit stabilt. Tvärtom ser vi så stora skillnader i klimatförhållandena från ett år till ett annat att inga fenologiska trender längre är uppenbara. Men det vi också kan notera är att vissa organismer tycks närma sig gränsen för hur mycket de kan justera sin fenologi – och att de därmed inte kan hålla jämna steg med de stora fluktuationerna i framförallt temperatur, säger Niels Martin Schmidt, professor vid Aarhus universitet, Danmark, i ett pressmeddelande

Tidpunkten för flyttfåglarnas häckning (på bilden en sandlöpare) i Zackenbergdalen i nordöstra Grönland kännetecknas av stor variation mellan åren, orsakad av skillnader i de lokala snöförhållandena på våren
Tidpunkten för flyttfåglarnas häckning (på bilden en sandlöpare) i Zackenbergdalen i nordöstra Grönland kännetecknas av stor variation mellan åren, orsakad av skillnader i de lokala snöförhållandena på våren. Foto: Jeroen Reneerkens.

Kan äventyra växtpollinering

Studien, som publicerats i tidskriften Current biology och som bygger på data observerade i Zackenberg i nordöstra Grönland, visar att klimatförändringar är mer än ”bara” fortsatt uppvärmning – klimatförändringar kan påverka ekosystems dynamik över tid. Exempelvis är samspelet mellan blommor och pollinatörer beroende av rätt timing. Om olika arter reagerar olika på klimatförändringarna kan de hamna ur fas, och det kan inverka menligt på växtpollineringen, befarar forskarna.

Studien bekräftar också vikten av långtidsobservationer av Arktis.

– Endast genom att hålla ett öga på hela arktiska ekosystem kan vi förstå den förödelse som det förändrade klimatet kan orsaka, säger Niels Schmidt.

Läs mer: 

Arktis värms upp snabbare än beräknat 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV