Radar · Djurrätt

”Förbjud jakt på hotade arter”

All jakt på hotade arter måste omedelbart stoppas i Sverige, det skriver företrädare från föreningen Jaktkritikerna, i en debattartikel i tidningen Aktuell Hållbarhet.

De uppmanar Naturvårdsverket att agera och införa ett omedelbart jaktstopp på alla rödlistade djur i Sverige.

Enligt debattörerna jagades och dödades över 88 000 hotade djur och fåglar i Sverige under 2021 vilket de menar strider mot ”bevarandeinsatser” för att rädda hotade arter. Enligt Jaktkritikerna har 69 procent av de vilda ryggradsdjuren försvunnit de senaste 50 åren.

Bestånden av vilda ryggradsdjur – däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur – har i snitt minskat med 69 procent mellan 1970 och 2018.

Det är, skriver debattörerna, ”överexploatering, inklusive jakt och fiske”, som är de främsta orsakerna till arters utdöende” och de uppmanar Naturvårdsverket att agera snabbt och införa ett omedelbart jaktstopp på alla rödlistade djur i Sverige.