Radar · Mänskliga rättigheter

60 år sedan marschen – Martin Luther Kings dröm ännu inte uppfylld

Pastor Al Sharpton, andra från vänster, går tillsammans med Martin Luther King Jr:s son Martin Luther King III, dennes hustru Arndrea Waters King och deras dotter Yolanda King vid lördagens högtidlighållande.

I dag är det 60 år sedan Martin Luther King ledde marschen mot Washington, och som fick avgörande betydelse för medborgarrättsrörelsen. I helgen högtidlighölls minnet med en ny marsch och under måndagen träffar Kings släktingar president Biden.

Den 28 augusti 1963 ledde Martin Luther King marschen till Washington för arbete och frihet, och höll sitt berömda ”I have a dream”-tal. I lördags marscherade tusentals människor återigen i Washington för att högtidlighålla minnet av en av de viktigaste demonstrationerna mot rasdiskriminering. Den gången slöt 250 000 personer upp för att lyssna till Dr. King – 60 år senare var deltagarantalet betydligt blygsammare.

Martin Luther Kings 15-åriga barnbarn Yolanda King konstaterade under sitt tal att manifestationer som denna dessvärre fortfarande behövs.

– Om jag kunde prata med min farfar idag, skulle jag säga att jag är ledsen att vi fortfarande måste vara här för att åter ägna oss åt att avsluta ditt arbete och i slutändan förverkliga din dröm. I dag är rasismen fortfarande med oss. Fattigdomen är fortfarande med oss. Och nu har vapenvåldet tagit sig till platser för tillbedjan, våra skolor och våra köpcentrum, sa hon enligt AP.

Dagen förmörkades av ett just sådant dåd, när tre svarta personer sköts till döds i Florida, av en gärningsman med uttalat rasistiska motiv.

Martin Luther Kings släktingar samt den ursprungliga marschens organisatörer har bjudits in till ett möte med president Joe Biden och vicepresident Kamala Harris som kommer att äga rum i dag på årsdagen.

Läs mer: 

Tre ihjälskjutna i rasistdåd i Florida