Radar · Djurrätt

15 järvar får skjutas i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtland ger tillstånd att skjuta 15 järvar i årets licensjakt.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att tillåta licensjakt på 15 järvar i länet. Det är det första beslut som tas av en länsstyrelse sedan Naturvårdsverket beslutade att delegera rätten att besluta om licensjakt till regional nivå.

Jakten på järv får bedrivas från den 1 oktober till och med 31 december, eller tills dess att det maximala antalet järvar skjutits, meddelar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Totalt handlar det om åtta olika områden i Jämtland som tillsammans får skjuta 15 järvar. I motiveringen till beslutet skriver länsstyrelsen att jakten bidrar till att minska skadorna på renar i området och därmed ökar toleransen för järv.

I år är det första gången som Naturvårdsverket överlåtit beslutet om jakt på järv till länsstyrelserna. Detta då man menar att referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus för järv i Sverige har uppnåtts, en siffra som satts till 600 individer. Beslutet gäller bara för det norra förvaltningsområdet, då det mellersta förvaltningsområdet inte har nått upp till miniminivån.

Delegeringen innebär att ytterligare tre länsstyrelser skulle kunna besluta om licensjakt på järv i år. Förra året bedrevs jakten enbart i Jämtlands län. 

Länsstyrelsens beslut kan överklagas fram till den 9 oktober. 

Läs mer: 

Naturvårdsverket låter länsstyrelser besluta om licensjakt på järv

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV