Radar · Djurrätt

Naturvårdsverket låter länsstyrelser besluta om licensjakt på järv

Licensjakt på järv ska nu få beslutas lokalt, åtminstone i norr.

För första gången överlämnar nu Naturvårdsverket rätten att besluta om licensjakt på järv till länsstyrelserna. Det handlar om det norra förvaltningsområdet, där Naturvårdsverket menar att referensvärdet för järv har uppnått miniminivån.

Då riksdagen har en målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning har nu Naturvårdsverket beslutat att överlåta rätten att besluta om licensjakt på järv till länsstyrelserna i norr. Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden, och beslutet handlar enbart om det norra förvaltningsområdet.

– Vi har beaktat järvstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till beslutet. Mellersta förvaltningsområdet är däremot inte aktuellt för licensjakt i år. Miniminivån är inte uppnådd, vilket innebär att de formella förutsättningarna för en delegering inte är uppfyllda i mellersta förvaltningsområdet, säger Hanna Ek, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Referensvärdet för att järv ska anses ha en gynnsam bevarande status i Sverige ligger på 600 individer. De senaste fyra åren har antalet järvar uppskattats ligga över detta värde och enligt Naturvårdsverkets senaste inventering så räknar man med att den svenska delen av den skandinaviska populationen uppgår till 668 individer.

Enligt den senaste uppdateringen som gjorts i SLU:s artdatabank 2020 är järven rödlistad och klassad som sårbar. Den uppgiften baserar sig på att det då uppskattades finnas 522 individer i Sverige.

Nyligen beslutade Naturvårdsverket att även licensjakten på varg ska få beslutas av länsstyrelserna i södra och mellersta förvaltningsområdet.

Läs mer: 

Klartecken för beslut om licensjakt på varg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV