Radar · Inrikes

Säpo: Inte långt från att höja terrorhotnivån

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen sade under en pressträff att Säpo "väger lite" mellan två olika terrorhotnivåer.

Sverige har gått från att vara ett ”legitimt” till ett ”prioriterat” mål för terrorattentat, säger Säpochefen Charlotte von Essen – och det krävs inte mycket för att terrorhotnivån ska höjas.

Hotet från terrorister kommer, sett över längre tid, främst från tre olika grupperingar: islamistiskt håll, våldsbejakande högerextremt håll samt från autonom vänster. På senare år framför allt från de två förstnämnda, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Men den senaste tidens koranskändningar har lett till kraftiga reaktioner från den muslimska världen, vilket riskerar att driva på hotet från individer inom den våldsbejakande islamistiska miljön.

– Det får dessutom djupgående diplomatiska konsekvenser, säger Gunnar Strömmer.

Fler attentatshot

Säkerhetspolisen gör bedömningen att säkerhetsläget är försämrat. Bland annat har Sverige gått från att vara ett ”legitimt” till ett ”prioriterat” mål för terrorattentat, säger säkerhetspolischefen Charlotte von Essen.

– Till följd av den senaste tidens händelseutveckling så hanterar vi nu löpande attentatshot mot Sverige och svenska intressen. Vi arbetar intensivt för att bedöma de här hoten och för att skydda Sverige, säger hon.

Sedan 2016 ligger terrorhotet mot Sverige på en trea på en femgradig skala, vilket innebär ett förhöjt hot. Det har inte ändrats efter den senaste tidens händelser – men Charlotte von Essen uppger att Säpo ”väger lite” mellan de olika nivåerna.

– Jag ser att det inte behövs så mycket mer för att vi ska gå in och göra en höjning, säger hon.

Säpo: Var källkritisk

Från flera håll målas en bild upp av att koranbränningarna är sanktionerade av svenska staten.

– Vi behöver nu gemensamt verka för att den felaktiga Sverigebild som nu målas upp förändras och justeras, säger von Essen.

– Det är viktigt att vi är vaksamma och källkritiska, att tänka sig för innan man delar olika typer av inlägg. Vår uppmaning är att ta del av information direkt från myndigheterna så att man inte blir ett redskap för andras agendor.

15 myndigheter får nu i uppdrag av regeringen att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism. Syftet är att på nationell nivå förbättra och effektivisera samarbetet.

Läs mer:

Sveriges skydd mot terrorism ska stärkas

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV