Radar · Inrikes

Sveriges skydd mot terrorism ska stärkas

Regeringen har beslutat att ge 15 myndigheter i uppdrag att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism, uppger statsminister Ulf Kristersson (M) för TT.

Det uppges ske mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget.
Säkerhetspolisen ska redovisa hur arbetet går den 1 september 2024, 2025 och 2026.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV