Zoom

Ibn Rushd Göteborg beviljas bidrag – ”Tydlig signal till andra kommuner”

Socialnämnden Centrum beviljade i veckan studieförbundet Ibn Rushd drygt 1,1 miljoner i bidrag för 2023, efter att förbundet fått återkommande avslag de senaste åren.

Efter fyra granskningar har Göteborgs stad slutligen beviljat studieförbundet Ibn Rushd bidrag för folkbildningsverksamhet. Motståndet har kommit från den politiska högern, men vid veckans möte i nämnden röstade de rödgröna för att gå på förvaltningen linje, som säger att förbundet uppfyller demokrativillkoren. Samtidigt vill regeringen ge staten större inflytande över fördelning av statsbidrag till folkbildning.

Studieförbundet Ibn Rushd, som har muslimsk inriktning, har fått tre nej på raken på sina bidragsansökningar till Göteborgs stad. Också ansökan för 2023 avslogs i februari, och sedan 2020 har förbundet granskats fyra gånger, då M, KD, SD och det lokala partiet Demokraterna i kommunen har ifrågasatt förbundets värdegrundsarbete.

Samtliga granskningar har dock kommit fram till att Ibn Rushd uppfyller kraven för bidrag. Så sent som den 28 mars bordlades ärendet på grund av att nämnden inte hunnit sätta sig in i underlaget.

– Politiken har när de fattat beslut inte förhållit sig till sakinnehåll och fakta, utan utgår från politisk ideologi, sa Malin Novén då till Syre.

När socialnämnden Centrum i tisdags fattade beslut om fördelning av 2023 års medel till studieförbunden röstade de rödgröna partierna för att Ibn Rushd enligt socialförvaltningens förslag ska beviljas 1 116 000 kronor för folkbildningsverksamhet år 2023.

– Vi har ju hållit på i fyra år, och efter fyra års kamp och stridande för våra rättigheter förväntar vi oss ingenting annat, säger förbundsordförande Zana Muhammad om beslutet.

En vunnen strid

Han tycker dock fortfarande att det är lika förvånande att ”politiken inte har förstått vilken betydelse det här har för befolkningen i stort”.

– För vår del är det en stor strid som vi har vunnit, och det är en tydlig signal till alla andra kommuner. Vi kräver inget annat än att bli rättvist behandlade, vi har inga problem med att bli granskade, men gör det rättvist. Vi förväntar oss nu att fler kommuner förstår värdet av Ibn Rushd.

Zana Muhammad är förbundsordförande för Ibn Rushd
Zana Muhammad är förbundsordförande för Ibn Rushd. Foto: Khim Efraimsson 

I förvaltningens beslutsunderlag står att man sammantaget bedömer ”att granskningen inte visat på något som tyder på att Ibn Rushd eller deras samarbetspartner strider mot stadens demokrativillkor. De problemområden som förvaltningen har lyft anser förvaltningen inte vara av den dignitet att bidragsansökan ska avslås”.

Ändrade planer

Ett av dessa problemområden har varit en av studieförbundets medlemmar, den ofta kritiserade Bellevuemoskén som drivs av Islamska sunnicentret. Det rödgröna styre som nu röstade för att bevilja Ibn Rushd bidrag ville säkerställa att pengar inte gick till moskén. Därför har Ibn Rushd skjutit upp sina planer på att sluta verksamhetsavtal med moskén till 2024, istället för att göra det under 2023.

– De är en medlemsorganisation, vi har en god relation med dem och genomgår en folkbildningsresa med dem. Så rent formellt har vi gjort en förflyttning i det underlag vi skickat in till nämnden, vi hade tänkt inleda verksamhetsavtal med dem i år men vi kommer ändå inte hinna göra det i och med att beslutet är så pass försenat, så vi planerar för framtiden istället. Politiken krävde till en början att vi skulle slänga ut moskén som vår medlem, vi var tydliga med att det finns inte på kartan, det vore både olagligt och odemokratiskt. Om en förening vill utesluta en medlem finns en demokratisk väg för det, och det är inte den politiska vägen, säger Zana Muhammad.

Stärka utsattas chanser

Åren utan stöd från staden har slitit på förbundet, säger Zana Muhammad. Distriktet har krympt, det har blivit förseningar och allt går långsammare. Det ekonomiska tillskottet kommer att ha stor påverkan på den fortsatta verksamheten.

– Vi har en verksamhetsplan vi ska följa, vi ska redovisa till kommunen vad vi gjort för pengarna och vi ser fram emot att jobba med våra föreningar med det som de har behov av. Vi ser att när vi har blivit försvagade förstärks det segregerade Göteborg; nu kan vi jobba med att bryta segregationen. Vi är det starkaste förbundet i de utsatta områdena, de som blivit drabbade av att vi inte fått bidrag är de som haft det allra sämst, nu stärks deras chanser att bli aktiva medborgare och en del av staden, säger Zana Muhammad.

Sportlovsmåleri för ungdomar i Ibn Rushds och Kyrkeruds folkhögskolas regi
Sportlovsmåleri för ungdomar i Ibn Rushds och Kyrkeruds folkhögskolas regi. Foto: Ibn Rushd

Beskedet om de beviljade medlen har tagits emot med glädje av många.

– Flera medlemmar, människorättsorganisationer och församlingar har hört av sig till oss för att gratulera. Och alla folkbildningsvänner är väldigt glada, vi står ju alltid i fronten och tar de första striderna fastän vi är ett av de minsta förbunden.

Regeringen vill öka statens inflytande

Folkbildningen kämpar dock i politisk motvind. En dag efter att studieförbunden i Göteborg fick sina medel tilldelade skickade utbildningsdepartementet ett förslag på remiss där man föreslår att Folkbildningsrådet inte längre ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund. Detta ska i stället beslutas av regering och riksdag. Det uttalade syftet är bland annat ”att öka statens inflytande över fördelningen av statsbidraget till folkhögskolorna och studieförbunden med hänsyn till deras olika verksamheter och förutsättningar”. Förslaget togs bekymmersamt emot av branschorganisationen Studieförbunden:

– Det här är ytterligare steg i fel riktning. Regeringen ökar direktstyrningen av folkbildningen, friheten beskärs. Förslaget för isär studieförbund och folkhögskolor, där vi i stället vill hålla ihop folkbildningen. Mellan raderna antyder regeringen en nedskärning av studieförbundens resurser som redan urgröpts kraftigt, säger generalsekreterare David Samuelsson i ett pressmeddelande.

Zana Muhammad är av snarlik uppfattning.

– Det är en väldigt tydlig signal och ännu ett steg i fel riktning när det gäller folkbildning och bildning i Sverige. Det är oerhört sorgligt att man inte värdesätter rollen som Folkbildningsrådet har och allmänt hur viktig bildningen är i Sverige och för dess medborgare.

Läs mer: 

Ibn Rushd fortsatt ifrågasatt i Göteborg: ”Särbehandlas”

Studieförbund ska samverka för att motverka rasism

Brytning mellan studieförbund och shiamuslimsk organisation