Zoom

Brytning mellan studieförbund och shiamuslimsk organisation

Zana Muhammad, ordförande för studieförbundet Ibn Rushd.

Studieförbundet Ibn Rushd har kallat till en extrastämma som ska behandla frågan om uteslutning av medlemsorganisationen Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS). Enligt Ibn Rushd har ISS inte redovisat att man lever upp till studieförbundets värdegrund, men ISS tycker att de har gjort sitt och väljer att själva lämna förbundet.

Ibn Rushd är ett studieförbund som enligt sin hemsida har fokus på ”mångfald, rättigheter och livsåskådning”. De har fem medlemsorganisationer varav en är Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS), som i maj 2022 blev föremål för Uppdrag granskning. I inslaget avslöjas hur shiamuslimska ledare förrättar så kallade ”njutningsäktenskap”, tidsbestämda giftermål mot betalning där syftet är sex. Efter reportaget begärde Folkbildningsrådet, som delar ut statsbidrag till studieförbund, att Ibn Rushd skulle göra en utredning och ha samtal med ISS. Ibn Rush har sedan dess gjort en egen utredning, och ISS inledde också en intern utredning. Ibn Rushd ansåg dock, liksom Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), att denna utredning behövde kompletteras med bland annat en åtgärdslista och en handlingsplan. Men Ibn Rushd har inte fått några kompletteringar, sedan de efterfrågades i oktober förra året.

– Deras utredning ska ligga till grund för vår utredning. Vi har gjort allt vi har kunnat. Vi ser allvarligt på det som hänt, det här är skattepengar, och det är viktigt att säkerställa att man följer studieförbundens, men också vår egen demokratiska värdegrund. När det är så pass allvarliga anklagelser är det väldigt viktigt att säkerställa att pengarna går till folkbildning, säger Zana Muhammad, förbundsordförande för Ibn Rushd.

Vill ha stor bredd

Enligt Zana Muhammad har ISS inte uppgett några skäl till varför kompletteringarna inte har gjorts. Han menar att från förbundets sida är man mån om att säkerställa Islamiska shiaförbundets ställning i organisationen, eftersom shiamuslimer är en minoritet både i Sverige och inom islam. Extrastämman är planerad till den 25 februari och Zana Muhammad säger att om kompletteringarna kommer in före dess kan stämman ta hänsyn till dem.

– Vi vill ju ha kvar dem som medlemsorganisation. De är viktiga för oss för att nå så stor bredd av det muslimska civilsamhället som möjligt, men så länge vi inte kan garantera att de uppfyller vår värdegrund går det inte.

Efter Uppdrag gransknings avslöjande frös ISS medlemskapet och stoppade bidragen för tolv utpekade föreningar, utöver att de inledde sin utredning. I förra veckan togs beslutet att två imamer i Stockholmsområdet och tolv religiösa ledare i olika delar av landet har fått lämna sina uppdrag, rapporterade SVT. Det räcker dock inte, anser Zana Muhammad.

– Vi vet inte vad handlingsplanen går ut på då vi inte fått den till oss från ISS, att sparka folk lokalt kommer inte åt hela problemet.

Väljer att lämna

Islamiska shiasamfunden har 38 000 medlemmar och Ibn Rushd välkomnar lokala shia-föreningar och shia-församlingar tillhörande ISS att vara kvar i förbundet. Man kommer i så fall att göra enskilda bedömningar för respektive lokalförening, säger Zana Muhammad. Helst önskar han dock dialog med ISS på nationell nivå, men Haider Ibrahim, ordförande i ISS, säger till Syre att de själva väljer att lämna Ibn Rushd, och att de informerat både förbundet och Folkbildningsrådet om detta den 25 januari.

Vi ska inte fortsätta, stämman är bara så att det blir klart enligt rutin, säger Haider Ibrahim, utan att närmare vilja gå in på orsakerna.

De har tjatat om komplettering, men vi tycker att vi har gjort vårt, vi har gjort vår självständiga utredning som vi har skickat till SST. Om de vill behålla oss får de själv bestämma hur de ska få oss tillbaka.

Hur skulle det kunna gå till? 

– Jag vill inte gå in detaljer, men jag hade önskat ett bättre samarbete.

Vilka konsekvener får det för er och era medlemmar att inte längre vara medlem i Ibn Rushd? 

Det får inga konsekvenser för oss, om vi vill driva folkbildning kommer vi vända oss till ett annat studieförbund. Vi har inte fått så mycket ekonomiska bidrag från Ibn Rushd, vi finansierar verksamheten via medlemsavgifter och bidrag från SST.

Bra med nyanserad kritik

Till skillnad från Ibn Rushd fick SST in kompletteringar till utredningen, och till SVT säger myndighetens direktör Isak Reichel att den har fortsatt förtroende för Islamska shiasamfunden och är nöjda med den handlingsplan med aktiviteter som presenterats.

– Vi kommer att följa upp så att de gör det de ska, säger Reichel. 

Ibn Rushd har själva varit utsatta för en hel del kritik genom åren, bland annat för att en medlemsförening bjöd in en föreläsare som anklagades för att sprida antisemitism, något man tog avstånd från.

– Jag är inte främmande för kritik, det är bra, förutsatt att den är nyanserad och verklighetsbaserad, mycket av den kritiken vi fått känner vi inte igen oss i. Men vi har en av de hårdaste rutinerna för att säkerställa att pengarna går till rätt verksamheter, och många föreningar väljer att inte samarbeta med oss på grund av det, eftersom vi kräver enormt mycket av dem, säger Zana Muhammad.