Radar · Basinkomst

Arbetsmiljöverket kräver att företag åtgärdar risker förknippade med digitalt arbete

För anställda, som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka.

Nästan vart fjärde företag har brister i rutinerna med digitalt arbete. Det visar en undersökning som Arbetsmiljöverket gjort i en gemensam EU-insats för att förebygga utmattning, stress och överbelastning.

Just nu pågår en gemensam EU-kampanj kring arbetsmiljö där Arbetsmiljöverket fokuserar på att inspektera och informera om digitalt arbete. Det här är ett relativt nytt område vad det gäller arbetsmiljö, men kommer som en reaktion på den ökande användningen av digitala verktyg och arbetssätt, som exempelvis distansarbete.

Arbetsmiljöverket har under några veckor utfört digitala inspektioner hos nära 1 500 arbetsgivare för att kontrollera hur de identifierar och hanterar risker i arbetsmiljön.

Denna gång har det handlat om yrkesområden inom reklambyråer, förlag, banker, försäkringsbolag, dataföretag och administrationen inom utbildning och vägtransporter.

Krav på åtgärder

Vad undersökningen har visat är att drygt 23 procent företag har brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det har lett till att dessa företag nu får krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetet.

– Generellt verkar de företag vi kontaktat veta att de behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön. Det är en förutsättning för att hantera risker med till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete och hur det påverkar arbetstagarna i längden, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheten menar att den digitala tekniken både kan skapa nya möjligheter, men att det även finns risker och utmaningar, som särskilt arbetsgivarna måste vara vaksamma på och därför jobba med att inkludera den digitala arbetsmiljön i sitt förebyggande arbete för att förhindra ohälsa bland sina medarbetare.

– För anställda, som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt, kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Det är arbetsgivarnas ansvar att ta med riskerna i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Malin Cato.

Fakta: EU-kampanj för bättre arbetsmiljö

EU-Osha är EU:s arbetsmiljöbyrå och arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.

Årets kampanj heter ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” som pågår åren 2023–2025. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om utmaningar och risker i arbetsmiljön i samband med digital teknik och behovet av att hantera dem på ett säkert och hälsosamt sätt.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) är en nationell kontaktmyndighet för arbetet med EU-kampanjen och samordnar arbetet i Sverige genom det svenska arbetsmiljönätverket.

Arbetsmiljöverket är med i nätverket tillsammans med arbetsmarknadens parter. För Sveriges del kommer temat 2023 att handla om digitala arbetssätt, 2024 om chefens roll i det digitala arbetslivet, samt 2025 om teknikens påverkan på arbetsmiljön.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer: 

Nu ska distansarbete granskas av Arbetsmiljöverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV