Radar · Basinkomst

Nu ska distansarbete granskas av Arbetsmiljöverket

Nya digitala arbetsrutiner som distansarbete kan leda till risker i arbetsmiljö och att hjärnan utmattas, något som Arbetsmiljöverket nu ska granska i en EU-gemensam kampanj.

Arbetsmiljöverket ska granska cirka 2 000 arbetsplatser i en EU-gemensam insats för att förebygga risker med digitala arbetssätt nu när exempelvis distansarbete blivit vanligt.

Digitaliseringen ger nya möjligheter som distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete, men hur det här påverkar arbetstagarna i längden vet man ganska lite om. Dessutom så förändras de digitala verktygen hela tiden och det ställer krav på organisation, ledarskap och arbetssätt så att det inte leder till högre arbetsbelastning och en negativ påverkan på hjärnan.

Numera förväntas arbetsgivare ha rutiner för att regelbundet undersöka och bedöma alla arbetsmiljörisker i arbetet, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Utmattade hjärnor

– Hos anställda som ägnar en stor del av sin arbetstid åt digitala system, eller har flera verktyg att hantera samtidigt kan risken för teknikstress, överbelastning och utmattning av hjärnan öka. Därför behöver det bli en naturlig del av de risker som undersöks, bedöms och åtgärdas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Malin Cato, som leder inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket och tillägger,

– Arbetsgivare ska använda det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att minimera dagens, men även morgondagens arbetsmiljörisker som kan uppstå med nya sätt att organisera, leda och fördela arbetet.

Bakgrunden till granskningen av arbetsplatsernas digitalisering är en EU-kampanj som genomförs under åren 2023–2025. Kampanjen går under namnet ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” och i Sverige är temat detta år digitala arbetssätt.

Nära 11 000 arbetsgivare har fått brev om att de kan komma att bli inspekterade. Av dem är det cirka 2 000 arbetsplatser som kommer att inspekteras, vilket kommer att ske digitalt, skriver Arbetsmiljöverket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV