Radar

Psilocybin testas som behandling mot anorexi

Ett gram psilocybin, den psykoaktiva ingrediensen i hallucinogena svampar.

En mindre amerikansk studie visar att psilocybin kan vara effektiv i behandlingen av anorexi. Det behövs dock större och mer omfattande studier för att kunna visa på direkta samband.

Psilocybin, den psykoaktiva substansen i så kallade magiska svampar, har i studier gett goda resultat när det kommer till exempelvis behandling av depression och beroende. Men det finns många sjukdomar och tillstånd som är föremål för psykedelisk forskning – i USA har ett mindre försök gjorts med att ge psilocybin till patienter som lider av den allvarliga och svårbehandlade sjukdomen anorexia nervosa.

I studien, som publicerats i tidskriften Nature, fick tio kvinnor med diagnosen anorexi en dos på 25 mg syntetiskt psilocybin i kombination med samtalsterapi.

Tre månader efter doseringen självrapporterade de flesta deltagarna positiva förändringar. 90 procent kände sig mer motiverade att nå sina mål i livet, 80 procent rankade behandlingen som en av de fem mest meningsfulla upplevelserna i livet och 70 procent upplevde en förändring i sin personliga identitet och övergripande livskvalitet. Samtidigt tyckte 90 procent av deltagarna att en doseringssession inte var tillräckligt.

Minskad oro kring vikt

Patienternas oro kring vikt hade minskat signifikant efter både en och tre månader, medan deras oro över kroppsform hade minskat vid uppföljningen efter en månad, men efter tre månader hade de positiva effekterna avtagit.

Inga allvarliga biverkningar uppstod, men eftersom studien saknade en jämförelsegrupp är det svårt att dra slutsatser kring psilocybinets direkta påverkan på patienternas tillstånd, som också kan ha förbättrats av samtalsterapin. Andra svagheter med studien är att urvalet är mycket litet och består av en homogen grupp.

Resultaten är dock tillräckligt lovande för att bygga vidare på i större studier, anser forskarna, som ser potential i en helt ny behandlingsmetod för en patientgrupp som ofta är svår att motivera till behandling.

Läs mer: 

Psykedelia kan lindra svårbehandlad depression

Ny forskningssatsning: Kan psykedelia hjälpa cancersjuka med depression?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV