Radar

Psykedelia kan lindra svårbehandlad depression

Ämnet psilocybin som studien handlar om finns naturligt i så kallade magiska svampar.

Ämnet psilocybin, som finns naturligt i så kallade magiska svampar, kan lindra svårbehandlad depression. Det visar en ny studie som publicerats i New England Journal of Medicine.

I studien användes syntetiskt framställt psilocybin på 233 personer efter att traditionell behandling mot depression inte fungerat. Det är den största studien som hittills gjorts på ämnet. Studier har även gjorts i Sverige, vilket Syre tidigare skrivit om.

Psilocybin gör att nervtrådar i hjärnan som tidigare inte kommunicerat med varandra börjar göra det. Det kan dels leda till effekter som hallucinationer och ångest, men kan samtidigt minska depressiva symptom. Deltagarna i studien fick olika doser och i den grupp som fick den högsta dosen syntes en tydlig minskning av depressionssymptomen.

Samtidigt registrerades också biverkningar såsom illamående, huvudvärk och depressionstankar. Mer forskning kommer att behövas innan ämnet kan bli ett godkänt läkemedel.

– Vi har troligen en treårig resa troligtvis till registrering, och sedan kommer det troligtvis göras andra studier som kommer att titta på implementering också, Säger Guy Goodwin på Oxford universitet som lett studien, till Sveriges radio Ekot.

Psilocybin är narkotikaklassat och sågs länge som inte riktigt ”rumsrent”. Men de senaste åren har mycket hänt, och numera finns till och med en doktorandkurs på Karolinska institutet med namnet Psykedelisk vetenskap. Nätverket för psykedelisk vetenskap, som verkar för att det ska forskas mer på ämnet, skriver i en kommentar på Facebook att de är mycket glada över detta.

Läs mer: 

Psykiatrin öppnar upp för psykedelia

Det här är psykedelia

Här är psykedelia lagligt

Hon mådde bättre av ketamin – men blev sämre av studien

Så utvecklas forskningen om psykedelia – från Leary till Karolinska

Nu testas psykedeliska svampar mot depression: ”Har inte varit rumsrent”