Radar · Miljö

Grönt ljus för godkännande av glyfosat inom EU

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa erkänner att glyfosatprodukter kan skada den biologiska mångfalden.

EU:s medlemsstater överväger att behålla glyfosat på EU:s lista över godkända aktiva ämnen i bekämpningsmedel. Detta efter ett positivt besked från unionens livsmedelssäkerhetsmyndighet, som får skarp kritik.

Glyfosat är det mest använda medlet för att bekämpa ogräs inom EU, och stod 2017 för 33 procent av den totala mängd ogräsmedel som sålts i Europa, enligt en omfattande enkätstudie. Det är godkänt för användning i såväl jordbruket som trädgårdsodling till och med den 15 december. Innan dess ska medlemsländerna fatta beslut om fortsättningen.

Redan i början av juli fick de klartecken från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att gå vidare med godkännandeprocessen. Den europeiska fackliga federationen inom livsmedels-, jordbruks- och turismbranschen, EFFAT, kallade beskedet chockerande.

Hotar planetens intresse

De menar att Efsas riskbedömning bygger på ett bristfälligt system som förbiser belägg för kopplingen mellan glyfosat och allvarliga miljö- och hälsoproblem.

– Det hotar övergången till ett mer hållbart jordbruk, i arbetarnas, framtida generationers och vår planets intresse, säger Enrico Somaglia, biträdande generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

EFFAT ingår, tillsammans med en rad icke-statliga organisationer och fackföreningar, i Stoppa glyfosat-koalitionen, som uppmanar EU-kommissionen att föreslå ett förbud mot användning av glyfosat, och vill att medlemsländerna ska stödja det.

"Oacceptabelt hemlighetsmakeri"

När det nuvarande tillståndet förnyades för fem år sedan lovade bland andra Frankrikes president Macron att använda tiden till att arbeta för en avveckling. Peter Clausing, forskare vid Pesticide action network (Pan) Germany, påminner om Pestgate-skandalen som nyligen visade hur producenter av bekämpningsmedel höll tillbaka studier om neurotoxicitet i EU:s godkännandeförfarande då.

– Och bredvid detta oacceptabla hemlighetsmakeri, tas oberoende vetenskap fortfarande inte tillräckligt med i beaktande, säger Clausing.

Det positiva beskedet från Efsa undergräver tilltron till europeiska institutioner som ska skydda medborgare och miljö, menar Angeliki Lysimachou, chef för vetenskap och politik på Pan Europe:

– Även om EFSA erkänner att glyfosatprodukter kan skada den biologiska mångfalden, vara neurotoxiska och påverka mikrobiomen, avstår den från att ge ett negativt yttrande och flyttar istället ansvaret till medlemsstaterna.

Artikeln är uppdaterad den 27 juli med korrekt information om användningen av glyfosat i Europa.

Läs mer:

Kemiska bekämpningsmedel och alternativ

Riskbedömningen av kemikalier otillräcklig

Fakta: Godkännandeprocessen

På onsdagen publicerade Efsa sina fullständiga slutsatser om riskerna med användning av glyfosat.

Än så länge har underlagen till riskbedömningen inte offentliggjorts, utan det kommer ske senast i mitten av oktober.

EU-kommissionen har inlett diskussioner med medlemsländerna i den stående kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (PAFF-kommittén).

I september sammanträder kommittén för att diskutera ett utkast till reglering inför slutgiltigt beslut innan den 15 december.

Källor: Efsa, EU-kommissionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV