Glöd · Under ytan

Så stigmatiserar högern sina politiska motståndare

Benjamin Dousa intervjuas som vd för Timbro 2021 och Rebellmammorna demonstrerar för klimatet i november 2020.

Sabotörer och sektmedlemmar som använder totalitära metoder – så beskriver högern, inte minst Tidöregeringen, miljövänner och klimataktivister. Ann Engqvist beskriver hur Timbro har orkestrerat smutskastningen sedan 1978. Essän publiceras i tre delar varav det här är den andra.

Del 1 av artikeln publicerades den 24 oktober.

Låt mig förklara. Islamiska staten (IS) är en terrororganisation. IS-medlemmar har halshuggit journalister och mördat människor som de tycker har fel tro. Tusentals människor har dött i bombattentat och nu senaste vid fotbollsarenan i Bryssel.

Al-Qaida och talibanrörelsen är en annan terrororganisation som bland annat genomförde attentaten mot Pentagon och World trade center i USA den 11 september 2001 då närmare 3 000 människor dog.

Två slags sekter

Enligt Max Weber, sociolog, finns det två typer av sekter. Kyrktypen, vars medlemmar rekryteras genom tradition eller genom familjeband. Sekttypen, där medlemmarna måste kvalificera sig för att få tillhöra gruppen, till exempel genom att leva som gruppens medlemmar och/eller samtycka till gruppens lära.

Scientologerna erbjuder ett avancerat utbildningssystem för att värva anhängare och för att sedan behålla dem inom gruppen. Utbildningarna kostar pengar, men å andra sidan lockar förmåner, bra jobb, spetsutbildningar, fina kontakter, gemenskap, makt och inflytande i framtiden – de ska bara renas först.

Avhoppare från Scientologkyrkan beskriver verksamheten som mental hjärntvätt där svaga och sökande människor utnyttjas och vilseleds av en uppmålad bild av en supermänniska som är möjlig att bli. Steg för steg manipuleras sedan novisen att tro på ”kyrkans” ord samtidigt som hen blir mer och mer involverad i ”kyrkans” verksamhet. Sekter håller sin verksamhet hemlig.

Svenskt näringsliv, som genom Stiftelsen Fritt näringsliv finansierat en trollfabrik – Näringslivets mediaservice – beskrivs av före detta anställda (avhoppare) som en sekt, där anställda, praktikanter och frilansare är förbjudna att prata. Anställningsavtalen innehåller en kraftig sekretessklausul, men personalen rekryteras via Timbros digitala utbildning, som å sin sida lovar förmåner till dem som skriver på kontraktet.

Benjamin Dousa var ansvarig för Näringslivets mediaservice (NMS), ”en dold kampanjbyrå och trollfabrik som tar fram material åt Svenskt Näringsliv, lobbar mot journalister och smutskastar meningsmotståndare” (Max V Karlsson 9/8 ETC) innan han 2020 tillträdde som vd på Timbro. Benjamin Dousa efterträddes 2023 av PM Nilsson som kom direkt till sin vd-post på Timbro efter att ha varit Ulf Kristerssons statssekreterare (en post han fick avgå från när han dömdes för tjuvfiske av den rödlistade ålen).

”Förståelse för kapitalism”

Men vi backar bandet och hoppar vidare till Timbros utbildning – Stureakademin i Stockholm – och pratar lite om korruption istället.
Sture Eskilsson, ekonom, anställdes 1957 av SAF (som i dag heter Svenskt näringsliv). 1968 fick Sture uppdraget att agera mot den tilltagande vänstervridningen och näringslivsfientligheten i opinionen. Han lade 1971 fram en strategisk promemoria som blev känd som ”SAF:s hemliga PM”. Ett viktigt strategiskt verktyg för honom blev tankesmedjan Timbro som startades 1978. Stureakademien är uppkallad efter honom.

Stureakademien skriver på sin hemsida: ”… sedan starten 2003 har över trehundra personer fått chansen (…) – många som i dag är ledarskribenter, politiskt sakkunniga, riksdagsledamöter eller i näringslivet”.
Stureakademien kallar sina studenter för ”alumni” vilket betyder lärjungar, och utbildar löpande nya generationer i samma anda. Men det finns fler utbildningar:

• Reformakademien, Timbros spetsutbildning som ”avslutas med en resa till London där vi besöker tankesmedjor som Adam Smith Institute, Centre for Policy Studies och Institute of Economic Affairs”.

• Digitala akademin, ”Timbros hantverksutbildning för de som vill utvecklas som opinionsbildare i en digital miljö.”

• Campus Timbro erbjuder utbildningar som syftar till ”att ge unga begåvningar en solid förståelse för kapitalism, entreprenörskap och frihetliga värderingar.”

• Stiftelsen Fritt näringsliv ”är en idékonferens sedan trettio år, en högprofilkonferens för företagsledare, politiska ledare, forskare, redaktörer och opinionsbildare, liksom unga begåvade personer inom politik, forskning och näringsliv.”

Därtill plattformar: Tankesmedjan Frivärld grundades 2011 och ”syftar till att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik.”

Magasinet Smedjan är ”Timbros magasin för opinionsbildande journalistik med marknadsliberal utgångspunkt för långsiktig marknadsliberal opinionsbildning och idéutveckling.”

”I begynnelsen var Timbro”

När den brunblåa regeringen presenterades i oktober 2022 twittrade Timbro så här: ”I begynnelsen var Timbro (red. anm: Biblisk referens). Den nya regeringen har på olika sätt varit hos oss. En liten CV-tråd:”

Ulf Kristersson (M), regerande statsminister och partiledare för Moderaterna. Han var tidigare marknadschef på Timbro. I slutet av 1990-talet ledde Kristersson ett projekt på Timbro som kallades ”ekumeniken”. ”Uttrycket för tankarna till kyrkogemenskap, vilket är en rätt bra liknelse” (utdrag från Timbros hemsida).

På Svenska kyrkans hemsida står att läsa: ”Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik (…) kan översättas med ”den bebodda världen” (…)

Statsminister Kristersson, har i sin tur skrivit böcker med Dick Erixon, chefredaktör för Samtiden och känd som Sverigedemokraternas främsta språkrör. Erixon har varit redaktör på Timbro.

Vidare i Timbros Twitter (X)-inlägg hittar vi flera ministrar:

Romina Pourmokhtari (L), miljöminister, som gick Stureakademin 2017. Hon är listad som en av toppstudenterna på Stureakademien på Wikipedia.

Maria Malmer Stenergard (M), migrationsminister, har gått spetsutbildningen för opinionsbildare på Stureakademin.

Mats Persson (L), utbildningsminister, har gett ut rapporten ”Vägval invandring” på Timbro förlag.

Johan Forssell (M), bistånds- och utrikeshandelsminister, skriver återkommande rapporter till Timbro. Han vill skärpa sabotagelagstiftningen.

Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, är krönikör på Timbros webbtidning Smedjan.

Gunnar Strömmer (M), justitieminister, startade Centrum för rättvisa, en ideell organisation som initialt delfinansierades av Svenskt Näringslivs stiftelse, Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Sedan lite mer svågerpolitik: Gunnar Strömmers fru, Irene Beertema Strömmer, jobbar som stabschef på kulturdepartementet under kulturminister Parisa Liljestrand (M). Där jobbar hon tillsammans med nyblivna statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall, som 2014–2020 var vd för Timbro/Stiftelsen Fritt näringsliv, senare sakkunnig hos Ulf Kristersson (M).

Fortsättning följer den 26 oktober.